skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Iskun Kanssa Hankkeen Kokeilutilaa Yhteiskehittämässä

Turun Yli-Maarian koulun Moision alakouluyksikössä lähdettiin mallintamaan sitä, miten vanhan luokkatilan fyysisiä ominaisuuksia (akustiikka, kalusteet ja teknologia) uudistamalla voitaisiin luoda moderni, uusiin vaatimuksiin vastaava oppimistila. Koulun opettajat vastasivat tilan pohjasuunnittelusta ja teknologiaratkaisuista. Turun sivistystoimiala oli alusta alkaen tukemassa projektia. Tilasta piti tulla aluksi vain testaustila luokkahuoneteknologian suhteen, mutta saimme mukaan Turun yliopiston asiantuntijoita, joiden kanssa pohdimme lisää yleisiä linjauksia ja jotka vastasivat tilan akustiikkasuunnittelusta.

Uudistetusta luokkahuoneesta muotoutui myös Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen perusopetuksen kehitys- ja kokeilutila. Saimme mukaan hankkeen kokeiluun Iskun, jonka oppimisympäristöasiantuntijat vastasivat tilan kalustesuunnittelusta yhdessä opettajien kanssa. Ajatuksena oli moniulotteinen ja muuntojoustava luokkaympäristö, joka tukee oppilaan aktiivisuutta, yhteisöllistä oppimista ja hyvää työskentelyergonomiaa.

Tilasta haluttiin saada palautetta todellisilta loppukäyttäjiltä eli oppilailta ja kerätä heiltä erilaista dataa. Hankkeen kokeilussa keväällä 2018 koulun 5. – 6.-luokkalaiset opiskelivat Experince Lab -tilassa vuorotellen kahden viikon jakson. Jakson lopuksi oppilaat täyttivät Iskun laatiman sähköisen käyttäjäkyselyn, jossa tiedusteltiin käyttäjäkokemuksia tilan fyysisen ympäristön osatekijöistä (mm. valaistus ja melutaso) sekä tilan kalusteiden käytettävyydestä, muunneltavuudesta ja ergonomiasta. Oppilaat saivat valita myös omat lempikalusteensa ja ryhmätyöpisteensä. Lopuksi kyseltiin ideoita oppilaiden omiin unelmien oppimisympäristöihin.

– Käyttäjäkyselyissä syntyvä data yhdessä havainnointitiedon kanssa on antanut yritykselle tärkeää käyttäjätietoa oppimisympäristön toiminnallisuudesta ja käyttäjien kokemuksista. Kokeilu antoi myös vahvistuksen sille, että monipaikkaiset ympäristöt ja oppilaiden mahdollisuus itse vaikuttaa työskentelypisteensä valintaan vaikuttavat oppimistilanteen mielekkyyteen, motivaatioon ja sitä kautta myös oppimistuloksiin. Seuraavassa vaiheessa yhteiskehittämisessä voidaan siirtyä eri kehitysvaiheissa olevien tuotteiden ja oppimisympäristöratkaisujen käyttäjälähtöiseen kehittämiseen ja innovointiin laajemmin, toteaa Iskun Learning -asiakasalueen johtaja Elise Tarvainen.

Koko muutosprojektista on kirjoitettu tiivis ja käytännönläheinen artikkeli, jossa on avattu laajemmin kokeilun kyselyn tuloksia. Sen tarkoitus on myös lisätä innostusta käyttäjälähtöisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Lisäksi siinä kuvataan miten tila on syntynyt eri toimijoiden yhteistyönä ja miten suunnittelussa on pyritty huomioimaan opetusteknologian, kalustamisen ja akustoinnin kysymykset yhtenä kokonaisuutena. Lataa artikkeli tästä. 

Back To Top