skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Historian Opiskelua Nykytekniikan Avulla – 3D Kuvauksen Mahdollisuudet Museossa Ja Historian Opetuksessa

Valoomo Oy on turkulainen valokuvaamo, joka on erikoistunut 3D-kuvaukseen. 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa yrityksen kanssa sovittiin kokeilusta, jossa hyödynnetään 3D-kuvauksen mahdollisuuksia ympäristössä, johon muuten on vaikea päästä. Tavoitteena oli myös testata ja kokeilla minkälaisia uudenlaisia mahdollisuuksia opetukseen ja oppimiseen 3D-kuvaus voisi tuoda. Yhteiskehittämisessä yhdistyy joustavalla tavalla yrityksen liiketoimintaintressit, lukion opettajien oppimisympäristöjen kehittämispanos, lukiolaisten sisällöntuotanto sekä sidosryhmäyhteistyö Forum Marinumin kanssa.

Kokeilu toteutettiin yhdessä Valoomo Oy:n, Forum Marinumin ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion historian kurssin kanssa.

Kokoonnuimme Forum Marinumin tiloissa miettimään, mihin museoympäristössä 3D:n tarjoamia mahdollisuuksia olisi järkevää käyttää. Valoomo Oy:n Kristian Lehtinen piti lukiolaisille ja Forum Marinumin tutkijoille alustuksen, jossa hän esitteli käyttömahdollisuuksia ja omia kokemuksiaan. Lehtisen mukaan 3D-kuvausta voidaan käyttää sekä sisätiloissa että ulkona. Kuvaan voidaan lisätä tekstiä, suoria linkkejä, tietomateriaalia ja videoita. Kuvattua materiaalia on mahdollista katsoa myös virtuaalilaseilla VR-ympäristössä. Lehtisen mukaan 3D-tekniikka on erinomainen menetelmä rakennus-, korjausrakennus ja entisöintikohteiden seurantaan ja dokumentointiin, esimerkiksi laadunvalvonnan tarpeisiin. Kuvaan voi lisätä huomautuksia ja muuta informaatiota.

Kulttuurikohteissa, museoissa ja näyttelyissä, teokset ja irtaimisto esitetään osana tilaa. Katsoja näkee ne todellisilla paikoillaan ja oikeissa mittasuhteissa. 3D-esittelynä voidaan toteuttaa vaikkapa verkkogalleria. Kouluissa ja opetuksessa 3D ympäristön mahdollisuuksia on toistaiseksi käytetty vähemmän.

TSYKin lukion opiskelijat, Valoomon Kristian Lehtinen ja Forum Marinumin museolehtori Maija Joro ja Noora Rummukainen pohtimassa 3D-kuvausmahdollisuuksia museoympäristössä.
TSYKin lukion opiskelijat, Valoomon Kristian Lehtinen ja Forum Marinumin museolehtori Maija Joro ja Noora Rummukainen pohtimassa 3D-kuvausmahdollisuuksia museoympäristössä.

TSYKin opiskelijat osallistuivat hankkeeseen historian kurssilla. Heillä oli ennestään jo jonkin verran taustatietoa merihistoriasta ja siitä mitä Forum Marinumin merikeskuksessa on esillä. Opiskelijoilla oli vapaat kädet miettiä mitä lisäarvoa 3D kuvaus voisi tuoda museoympäristöön. Lehtisen alustuksen jälkeen jokainen ryhmä sai tehdä oman ehdotuksensa. Historianopettaja Christiane Ala-Nissilän mukaan ehdotukset olivat yllättävän raikkaita ja uudenlaisia. Ennakko-oletuksena oli, että todennäköisesti ehdotukset liittyvät jollakin tavoin museon tunnetuimpaan kohteeseen Suomen Joutseneen tai kolmimastoparkki Sigyniin. Opiskelijat olivat kuitenkin oivaltaneet hyvin, että uudenlaista tekniikkaa on järkevää käyttää kohteissa, johon yleisöllä ei muuten ole pääsyä. Sigyn mainittiinkin ehdotuksissa, koska se on siirretty kahdeksi vuodeksi korjaustelakalle ja yleisellä ei mahdollisuutta tutustua alukseen. Opiskelijoiden ehdotuksissa tuli esille myös korjauksien dokumentointi 3D-tekniikalla.

Kuvauskohteeksi kuitenkin valikoitui museon pihalla oleva moottoritorpedovene Taisto. Taisto on rakennettu ja sijoitettu niin, että yleisö ei pääse katsomaan alusta sisällä.  Valoomo Oy kuvasi aluksen ja lukion opiskelijat Oskari, Ville, Tuukka ja Frans perehtyivät aluksen historiaan ja tekivät oman ehdotuksensa siitä, mitä asioita aluksesta olisi hyvä nostaa esille ja mitkä asiat kiinnostavat erityisesti nuoria. Yhdessä Forum Marinumin tutkijoiden kanssa kokonaisuutta täydennettiin valokuvilla ja dokumenteilla.

Yrityksen näkökulmasta oli kiinnostavaa ja hyödyllistä testata alustaa oppimisympäristöjen luomisessa, mitä Valoomo oy ei ollut aikaisemmin kokeillut. ”Näen tässä paljon uusia mahdollisuuksia kouluille” Valoomo Oy:n Kristian Lehtinen toteaa.

Back To Top