skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Uudenlaisen Maanalaisen Energiavaraston Toimintaa Kuvataan 3D-animaatiolla

Case: Nopeat kokeilut / Pilotti: Energia näkyväksi

Turun ammattikorkeakoulu oli mukana laatimassa energiapaaluihin perustuvan lämpöjärjestelmän toimintaa havainnollistavaa animaatiota Skanssin asuinalueella rakenteilla olevaan 10-kerroksiseen Skanssin Torniin. Tavoitteena oli tuoda näkyväksi rakenteellisesti näkymättömissä olevan energiapaalujärjestelmän toimintaperiaatetta. Energiapaaluilla toteutettua maanalaista energiavarastoa hyödynnetään rakennuksen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä. Animaation tekeminen on osa laajempaa kehitystyötä, jossa energiaa tehdään näkyväksi eri koulutusasteille ja toisaalta suurelle yleisölle, kertoo projekti-insinööri Aleksi Heinonen Turun ammattikorkeakoulusta.

Projekti on yksi Turun ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt (TÄO) -hankkeen ns. nopeista kokeilusta, johon osallistuivat energiatehokkuuden konsulttitoimisto nollaE:n lisäksi Skanssin Tornin rakennuttaja YH Kodit ja Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston yhteinen kehittämisympäristö Turku Game Lab. Pelilaboratorio toimi kokeilun teknisenä toteuttajana.

Energia on luonteeltaan hyvin abstraktia ja energiajärjestelmien havainnollistaminen on usein vaikeaa. Kehitetyn mallin avulla energiapaalujen toimintaperiaatteen havainnollistaminen onnistuu nyt hyvin ja se luo hyvän pohjan myös jatkokehitykselle. Jatkokokeilussa malliin voidaan tuoda kohteen reaaliaikaista mittausdataa ja tehdä energiaa näkyväksi talon tuleville asukkaille esim. mobiilisovelluksen avulla. Visualisoimalla energiankulutusta selkeällä tavalla, voidaan vaikuttaa paremmin asukkaiden energiankulutustottumuksiin.

Katso animaatio Skanssin Tornin energiapaalujärjestelmästä tästä.

Lisätietoja energiakokeiluista: Aleksi Heinonen

Lue lisää Turun ammattikorkeakoulun kanssa tehtävästä kehitystyöstä ja sen aihealueista täältä. Teemme yritysten kanssa laajalla skaalalla ketteriä nopeita kokeiluja, joiden lähtökohtina ovat aina yritysten palvelu- ja tuotekehitystarpeet. Kaikki neljä pilottiamme toimivat myös tiiviissä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Kokeilut tehdään matalalla kynnyksellä ilman palkkioita tai maksuja ja mahdollisimman joustavasti kuhunkin aihepiiriin sopivalla tavalla.

Kokeilemaan pääsee ottamalla yhteyttä: Rauli Lautkankare

Back To Top