skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Rakennusten Tietomalleja Virtualisoidaan Turun Ammattikorkeakoulussa

Case: Nopeat kokeilut / Pilotti: Älykortteli Yli-Maariassa

Turun ammattikorkeakoulu on tehnyt vuoden 2018 aikana eri ohjelmistoyritysten kanssa nopeita kokeiluja liittyen rakentamisen suunnitteluvaiheessa hyödynnettäviin tietomalleihin. Tavoitteena on sovittaa yritysten palvelutarjonta ja ohjelmistokehitys yhteen rakennustekniikan opetuksen ja opintosisältöjen kanssa tavalla, joka hyödyttää kaikkia osapuolia. Yrityksistä mukana ovat olleet Kymdata Oy, Micro Aided Design Oy ja Vertex Systems Oy.

– Kokeilujen kautta opiskelijat tutustuvat erilaisiin tietomalleihin ja yritykset saavat ohjelmistoilleen tärkeää käyttäjäpalautetta. Kokeilut johtavat tietomallien monipuolisempaan hyödyntämiseen ja datan visualisointiin käyttäjälähtöisemmällä tavalla, toteaa rakennustekniikan lehtori Tapio Keiramo Turun ammattikorkeakoulusta.

Kokeiluihin sisältyy siis myös ajatuksia tietomallien sisältävän datan muokattavuudesta ja sen erilaisista esitystavoista. Kokeilut johtivat Turun Yli-Maarian älykorttelin omakotitalon tietomallin viemiseen Unreal Engine -pelimoottoriin Turku Game Labissa. Video prototyypistä on katsottavissa Youtubessa.

Lisätietoja tietomallikokeiluista: Tapio Keiramo

Lue lisää Turun ammattikorkeakoulun kanssa tehtävästä kehitystyöstä ja sen aihealueista täältä. Teemme yritysten kanssa laajalla skaalalla ketteriä nopeita kokeiluja, joiden lähtökohtina ovat aina yritysten palvelu- ja tuotekehitystarpeet. Kaikki neljä pilottiamme toimivat myös tiiviissä yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Kokeilut tehdään matalalla kynnyksellä ilman palkkioita tai maksuja ja mahdollisimman joustavasti kuhunkin aihepiiriin sopivalla tavalla.

Kokeilemaan pääsee ottamalla yhteyttä: Rauli Lautkankare

Back To Top