skip to Main Content

Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on yksi Suomen suurimmista ja vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista.

Haastamme yrityksiä tulemaan mukaan kehittämään tulevaisuuden älykkäitä oppimisympäristöjä ja palveluita, jotka tukevat hyvinvointia ja oppimista parhaalla mahdollisella tavalla.  Yrityksesi saa näkyvyyttä paitsi Tampereen seudulla myös koko maassa ja kansainvälisesti.

TAMK tarjoaa innovaatioalustoiksi oppimisympäristönsä, avointa oppimisen dataa, teknisen ja pedagogisen asiantuntemuksensa ja tutkimusosaamisensa yritysten hyödyksi. Avoimen datan avulla voidaan kehittää aivan uusia tulevaisuuden ratkaisuja. Yhdistetään asiantuntemuksemme ja luodaan yhdessä tulevaisuutta.

Mukaan tulleiden yritysten kanssa kehitetään ja testataan yhdessä uusia tuotteita ja palveluita rikastavassa ja luottamuksellisessa yhteistyössä. Mukana kehittämisessä on jo yrityksiä ja organisaatiota, joiden liiketoimintamahdollisuuksia koko hanke pyrkii lisäämään. Toivomme lisää yrityksiä mukaan kehittämään palveluitaan ja tuotteitaan. TAMK tarjoaa nopeita kokeiluita, työpajoja, innovointitapahtumia ja yhteiskehittelyn tilanteita. Toimimme tiiviissä yhteistyössä myös Tampereen kaupungin osahankkeen kanssa osallistumalla Hervantaan rakentuvan Living Labin suunnitteluun ja yhteiskehittämiseen.

Ajankohtaista

Yrityksille

TAMK Oppimisympäristönä

TAMK oppimisympäristönä

TAMK edistää voimakkaasti Tampereen korkeakouluyhteisössä yrittäjyyskoulutusta, josta erinomaisena esimerkkinä hanketyönä startannut y-kampus (yrittäjyyskampus).

Kuvituskuva

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ja vahva pedagoginen osaaminen

TAMK on erittäin vahva TKI-toimija ja aluevaikuttaja Pirkanmaalla. TAMKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) kohtaavat TAMKin asiantuntijoiden osaaminen, opiskelijoiden tuoreet ideat ja kumppaneiden kehittämistarpeet. Kehittämisprojekteja tehdään aidoissa toimintaympäristöissä, Living Labeissa.  TAMK tekee yhteistyötä sekä yritysten että julkisen sektorin kanssa. Pienistä opiskelijavetoisista kehittämisprojekteista voi rakentua isoja kokonaisuuksia.

Mitä TAMKin osahankkeessa yhdessä yritysten kanssa tehdään?

Mitä TAMKin osahankkeessa yhdessä yritysten kanssa tehdään?

Tavoitteitamme

  • Oppimisanalytiikka ja avoin data yritysten käyttöön: TAMK vastaa oppimisanalytiikan ja avoimen datan hyödyntämisen kehittämisestä liiketoimintakäyttöön.
  • Yritysyhteistyömalli, joka hankkeen jälkeen jää aktiivisesti elämään.
  • Olemassa olevien oppimisympäristöjen jatkokehittäminen ja virtualisointi.
  • Tekoälyn, robotiikkaan, XR-teknologioiden ja -pedagogiikan hyödyntäminen.
  • Living labin kehittäminen yhdessä yritysten ja Tredun kanssa.

TAMK ja Tampereen kaupunki testi- ja kokeiluympäristöinä – fyysinen Living lab -ympäristö Treduun

Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä, Tampereen kaupungin oppilaitokset ja TAMK avaavat yhteistyössä toimintaansa yrityksille uusien tuotteiden kehittämisen ja testaamisen tueksi. Avoimet innovaatioalustat ovat fyysisiä tai virtuaalisia ympäristöjä, joissa yritykset voivat kehittää uusia tuotteita ja palveluja tosielämän tilanteissa.

Lisäksi oppilaitosten avoin data avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Yhdessä rikastavassa yhteistyössä, yhteiskehittämisen menetelmällä yritykset voivat verkottua ja löytää toisista yrityksistä ja oppilaitoksista yhteistyökumppaneita.

Hankkeessa kehittyvä Living Lab -ympäristö kokonaisuutena toimii yhteiskehittelyyn, nopeisiin kokeiluihin ja palvelumuotoiluun perustuen yritysten uusien tuotteiden, toimintojen ja palvelujen kehittämisalustana. Uusi Living Lab -tyyppinen oppimisympäristö yhdistää oppilaitoksissa eri tavoilla tuotetun ja syntyvän datan, yritysten kehittämistarpeet sekä pedagogiikan ja teknologian osaamisen.

TAMK tekee työtä opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi.

Ota yhteyttä

Marja Keränen

Marja Keränen

projektipäällikkö
marja.keranen(at)tamk.fi
040 504 4333

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:

Back To Top