skip to Main Content

Tampereen ammattikorkeakoulu

Innovoidaan yhdessä TAMKissa

Yritykset, tervetuloa mukaan TAMKiin kehittämään tulevaisuuden älykkäitä oppimisympäristöjä!  Kyseeseen tulevat sekä digitaaliset että fyysiset oppimisympäristöt. Tai ehkä yritykselläsi on palvelu, joka tukee hyvinvointia, oppimista? Kehitetään sitä yhdessä edelleen!  Yrityksesi saa ideoita tuotekehitykseen, autenttisen testauskokemuksen aidossa ympäristössä sekä näkyvyyttä Tampereen seudulla ja koko maassa.

TAMK tarjoaa innovaatioalustoiksi oppimisympäristönsä, avointa oppimisen dataa, teknisen ja pedagogisen asiantuntemuksensa sekä tutkimusosaamisensa. Avoimen datan avulla yritykset voivat kehittää uusia tulevaisuuden ratkaisuja. Yhdistetään asiantuntemusta, otetaan tarvittaessa opiskelijatiimit mukaan ja luodaan yhdessä tulevaisuutta. Kehitämme ja testaamme yritysten kanssa uusia tuotteita ja palveluita rikastavassa ja luottamuksellisessa yhteistyössä. Pyrimme hankkessaa lisäämään yrityksesi liiketoimintamahdollisuuksia.

Toivomme lisää yrityksiä toimimaan kanssamme. TAMK tarjoaa nopeita kokeiluita, työpajoja, innovointitapahtumia ja yhteiskehittelyn tilanteita. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin osahankkeen kanssa, ja osallistumme Hervantaan rakentuvan Living Labin kehittämiseen.

Ajankohtaista

Kokeilut ja yhteiskehittäminen

Oppimisanalytiikan Kehittäminen Mediamaisterin Kanssa

Oppimisanalytiikan kehittäminen Mediamaisterin kanssa

TAMKissa kehitettiin keväällä 2018 oppimisanalytiikan Intelliboard-välinettä Moodle-alustalle yhdessä Mediamaisteri Oy:n kanssa. Tuloksena syntyy raportti, jossa arvioidaan Intelliboardin soveltuvuutta oppimisdatan analysointiin. Testaajana toimi yliopettaja Sami Suhonen opiskelijaryhmän kanssa.
Tampereen oppimisanalytiikkaseminaarissa 11.10.2018 Mediamaisterin Ville Koiviola esitteli uusinta Moodlen Learning Analytics –lisäosaa yli kymmenelle yritykselle sekä projektikumppaneille. Yhteistyö Mediamaisteri Oy:n kanssa jatkuu.
Lisätiedot yrityksestä: mediamaisteri.com

Claned-kuva

Claned-oppimisalustan nopea kokeilu

Nopeassa kokeilussa tuotettiin fysiikan opintojakso “Termodynamiikka ja virtaukset” Claned-oppimisalustalle. Tavoitteena oli Claned-alustan testaaminen erityisesti tekniikan opiskeluun soveltuvaksi ja oppimisanalytiikan osalta. Palautteet ja analytiikkadata analysoitiin. Opintojakson materiaalien ja menetelmien laatuun kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta opiskelijat pääsivät käyttämään alustan ominaisuuksia ja pystyisivät kommentoimaan alustan toimivuutta materiaalien toimivuuden sijaan. Kokeilun pilotoinnista vastasi yliopettaja Sami Suhonen 

 

Huoleti-logo

Huoleti-pelillistämispajasta ideoita mobiilisovelluksen kehittämiseen


Huoleti on kännykkäsovellus, joka auttaa jatkamaan elämää vakavasta sairaudesta tai haastavasta elämäntilanteesta huolimatta. Se on mobiilisovellus huolestuneelle ja hänen läheisilleen. Tampereen ammattikoulussa (TAMK) järjestettiin 25.10.2018 pelillistämistyöpaja, jossa ryhmä TAMKin opiskelijoita sekä tilaisuuden ohjaajat ideoivat Huoleti Oy:lle kolme erilaista vaihtoehtoa lisätä pelillisyyttä Huoleti-sovellukseen. Huoleti Oy sai mukaansa pajassa syntyneet ideat, joita se voi käyttää haluamallaan tavalla. Lisätietoa sovelluksesta saat huoleti.fi-verkkosivulta

Älykkäät oppimisympäristöt ammatillisessa opetuksessa

TAMKin ammatilliset opettajaopiskelijat Kukka-Maaria Noorzadeh ja Anna Saarinen tekivät kehittämistyön aiheesta Älykkäät oppimisympäristöt ammatillisessa opetuksessa. Työssä valotetaan mm. käsitteitä tekoäly, robotiikka ja oppimisanalytiikka suhteessa ammatilliseen opetukseen. Työ on julkisesti kaikkien yritysten ja toimijoiden käytettävissä.

Kehittämistyö Noorzadeh ja Saarinen

Elämyksellistä Oppimista VR-ympäristössä

Elämyksellistä oppimista VR-ympäristössä

TAMKin henkilökunta ja anatomian opiskelijat testasivat Portaalin Pojat Oy:n VR-teknologiaa hyödyntävän anatomian oppimisympäristön. Yrityksellä on tavoitteena laajentaa omaa toimintaansa siten, että virtuaalitodellisuutta hyödynnetään entistä enemmän terveysalan opiskelussa. Opiskelijoiden kokemuksista kerättiin dataa, ja niistä on tulossa mielenkiintoinen raportti.

Lisätietoa yrityksestä: portaali.fi

Cupplan Digitaalisen Ilmoitustaulun kehittämiscase

Cupplan Digitaalisen Ilmoitustaulun kehittämiscase

Nopeassa kokeilussa TAMK:in opettajaopiskelijat käyttivät Cupplan Digitaalista Ilmoitustaulua digitaalisen muutoksen tukena. Ilmoitustaululle luotiin aihe-aluekohtaisia oppisisältöjä, joiden avulla oppilaat opiskelivat yhdessä pienryhmissä tablet-laitteita käyttäen. Kokeilun tarkoituksena oli löytää Cupplan Digitaaliselle Ilmoitustaululle uusia käyttötapoja, tukea opettajia digitalisaation haltuunotossa sekä innostaa oppilaita oppimaan digitaalisilla työkaluilla. Kokeilussa opettajat ottivat tablet-laitteet käyttöön osaksi opetusta ja he löysivät juuri heille sopivat digitaaliset toimintatavat ja käytänteet.

 

LessonApp - kännykällä tuntisuunnitelmia

LessonApp on englanninkielinen, mobiili tuntisuunnitteluväline, jossa opettajat voivat valita oppitunnilleen sopivat menetelmät yli 100 opetusmenetelmän joukosta.

LessonApp hyödyntää moderniin oppimistutkimukseen perustuvaa rakennetta.

Opettajilla ympäri maailmaa on mahdollisuus liittyä LessonApp-opettajayhteisöön ja jakaa toisilleen tuntisuunnitelmia.

Tutustu Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) LessonApp-kokeilun tuloksiin.

Lisätietoa yrityksestä: lessonapp.fi

Tutustu LessonApp-flyeriin

Claned-kuva

Fysio & Fitness

Fysio & Fitness on tuki- ja liikuntaelinongelmien kuntoutukseen erikoistunut yritys Tampereen keskustassa. TAMKissa yrityksen asiantuntijuutta hyödynnettiin siinä, miten ergonomisilla työ- ja pelituoleilla voidaan ehkäistä tuki – ja liikuntaongelmia. Kahden yrityksen välinen yhteistyö mahdollistui Exerium-tuolien osalta.
Lisätiedot yrityksestä: fysiofitness.fi

LivingLabin fyysinen ympäristö

TAMKin rakennusarkkitehdin koulutusohjelman opiskelija Jutta Lehtola teki opinnäytetyön aiheesta Living Lab – uusi innovatiivinen opiskeluympäristö. Opinnäytetyössä tehtiin luonnossuunnitelmat Treduun sijoittuvasta LivingLab-ympäristöstä. Työtä hyödynnetään Tredun LivingLab –tilassa.

Tutustu Jutta Lehtolan opinnäytetyöhön

eXerium_Flex_component

eXerium - aktiivituolit ja pelituolit

TAMK kehitti 6.6.2018 tilaisuudessa Living Lab –konseptia yhdessä Suomen Kuntoutusvälineet / eXerium start up –yrityksen ja Tredun kanssa. Exerium on antanut TAMKille testattavaksi kaksi satulatuolia ja kaksi pelituolia. TAMKissa testataan pelituoleja sekä eXerium-aktiviivituolien vaikutusta fyysiseen hyvinvointiin. Testituloksia on jo analysoitu ja ensimmäinen raportti on valmistunut. Pelituolien testaus jatkuu alkukeväälle 2019.

Lisätietoa aktiivituoleista

 

 

TAMK ja Tampereen kaupunki testi- ja kokeiluympäristöinä – fyysinen Living lab -ympäristö Treduun

Tampereen kaupungin kanssa yhteistyössä, Tampereen kaupungin oppilaitokset ja TAMK avaavat yhteistyössä toimintaansa yrityksille uusien tuotteiden kehittämisen ja testaamisen tueksi. Avoimet innovaatioalustat ovat fyysisiä tai virtuaalisia ympäristöjä, joissa yritykset voivat kehittää uusia tuotteita ja palveluja tosielämän tilanteissa.

Lisäksi oppilaitosten avoin data avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Yhdessä rikastavassa yhteistyössä, yhteiskehittämisen menetelmällä yritykset voivat verkottua ja löytää toisista yrityksistä ja oppilaitoksista yhteistyökumppaneita.

Hankkeessa kehittyvä Living Lab -ympäristö kokonaisuutena toimii yhteiskehittelyyn, nopeisiin kokeiluihin ja palvelumuotoiluun perustuen yritysten uusien tuotteiden, toimintojen ja palvelujen kehittämisalustana. Uusi Living Lab -tyyppinen oppimisympäristö yhdistää oppilaitoksissa eri tavoilla tuotetun ja syntyvän datan, yritysten kehittämistarpeet sekä pedagogiikan ja teknologian osaamisen.

Yrityksille

TAMK Oppimisympäristönä

TAMK oppimisympäristönä

TAMK edistää voimakkaasti Tampereen korkeakouluyhteisössä yrittäjyyskoulutusta, josta erinomaisena esimerkkinä hanketyönä startannut y-kampus (yrittäjyyskampus).

Kuvituskuva

TKI-toiminta ja vahva pedagoginen osaaminen

TAMK on vahva tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimija sekä aluevaikuttaja Pirkanmaalla. TAMKin TKI-toiminnassa kohtaavat TAMKin asiantuntijoiden osaaminen, opiskelijoiden tuoreet ideat ja kumppaneiden kehittämistarpeet. Kehittämisprojekteja tehdään aidoissa toimintaympäristöissä, Living Labeissa.  TAMK tekee yhteistyötä sekä yritysten että julkisen sektorin kanssa. Pienistä opiskelijavetoisista kehittämisprojekteista voi rakentua isoja kokonaisuuksia.

TAMKin osahankkeen tavoitteet

TAMKin osahankkeen tavoitteet

Tähän tähtäämme yhdessä yritysten kanssa

  • Oppimisanalytiikka ja avoin data yritysten käyttöön. TAMK tarjoaa avointa dataa yrityksille hyödynnettäväksi liiketoimintakäyttöön. Oppimisanalytiikan avoin data on tärkeä osa tavoitetta.
  • Yritysyhteistyömalli, joka jää aktiivisesti elämään hankkeen jälkeen.
  • Olemassa olevien oppimisympäristöjen kehittäminen ja virtualisointi.
  • Tekoälyn, robotiikan, AR-, VR- ja XR-teknologioiden hyödyntäminen pedagogisesti järkevällä tavalla.
  • Living Labin kehittäminen yhdessä yritysten ja Tredun kanssa.

Ota yhteyttä

Marja Keränen

Marja Keränen

projektipäällikkö
marja.keranen(at)tamk.fi
040 504 4333

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:

Back To Top