skip to Main Content

Tampere

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt Tampereella

Tampereen kaupungin osahankkeeseen osallistuvat kaikki kouluasteet varhaiskasvatuksesta perusopetuksen ala- ja yläkoulun kautta toisen asteen lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Tampereen ammattikorkeakoulu osallistuu toteutukseen omalla osahankkeellaan.

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt Tampereella

Tavoitteet

  • Fyysinen Living lab – oppimisympäristö, jossa opetusteknologiaa kehittävät yritykset voivat testata tuotteitaan ja toteuttaa kehittämisprojekteja yhdessä tamperelaisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, Tredun ammatillisen koulutuksen, lukioiden ja TAMKin henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.
  • Digitaalinen testausympäristö, virtuaalinen Living Lab, jossa oppilaitostunnuksilla opiskelijat pääsevät valittujen yritysten rajatuille tuotekehityssivuille.
  • Oppimisanalytiikka, oppilaitosten tilankäytön seuranta sekä tilojen käyttöasteen nosto (tilojen tarjoaminen työelämän käyttöön).
  • Koulutuksen työelämälähtöisyys, koulujen avaaminen yritysyhteistyölle, yrityskontaktit opiskelijoille.

Toteutuspaikat

  • Ensimmäinen fyysinen Living lab – oppimisympäristö, Kehittämö,  on konseptoitu ja rakennettu vuoden 2018 aikana Tampereen teknillisen lukion ja Tredun yhteiselle kampusalueelle Hervantaan. Aiheesta tehty rakennusarkkitehti Jutta Lehtolan opinnäytetyö löytyy Thesius – palvelusta.
  • Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen Living lab -ympäristönä toimii Vuoreksen koulu.
  • Virtuaalista Living Labia ja oppimisanalytiikkaa rakennetaan Moodle-oppimisympäristön yhteyteen.

Yhteistyöyritykset

Haluatko päästä mukaan?

Kutsut yhteiskehittämiseen julkaistaan Hilmassa, ja ensimmäisen kierroksen vastauksia pyydettiin 1.8. 2018 mennessä. Mukaan lähti noin 10 yritystä.

Tällä hetkellä on avoinna oppilaitoksen tilankäytön kehittämistä koskeva hankintailmoitus nro 2018-020866, johon pyydetään vastauksia 11.12.2018 mennessä.

Seuraava yleinen ilmoitus yrityksille julkaistaan joulukuun alussa, ja siihen pyydetään vastauksia 7.1.2019 mennessä.

Yhteistyötä yrityksenne näkökulmasta voi lähteä hahmottelemaan tämän lomakkeen avulla.

Voit käydä myös täyttämässä yksinkertaisemman kiinnostuslomakkeen.

Yhteistyössä jo mukana ovat:

Kehitystyömme kohteena ovat:

Ajankohtaista

Kehitystyömme kohteena ovat:

Ota yhteyttä

Juha Sormunen

Juha Sormunen

projektipäällikkö
juha.sormunen(at)tampere.fi
040 137 3248

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:

Back To Top