skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

TAMK oppimisympäristönä

TAMK oppimisympäristönä

TAMK edistää voimakkaasti Tampereen korkeakouluyhteisössä yrittäjyyskoulutusta, josta erinomaisena esimerkkinä hanketyönä startannut y-kampus (yrittäjyyskampus). Se toimii nyt kolmella korkeakoulukampuksella: TAMKissa, Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa.

TAMKissa koulutetaan yrittäjiä Proakatemiassa, yrittäjyyden ja tiimijohtamisen koulutuksessa. TAMKin Proakatemia tarjoaa oppimisympäristön, jossa voi kehittää käytännönläheisesti tiimityö- ja johtamistaitoja. Opiskelijat toimivat osuuskuntayrittäjinä koko tutkinto-opiskelun ajan. Näitä yrittäjyyskoulutuksen oppimisympäristöjä voidaan myös tässä hankkeessa jatkokehittää ja hyödyntää innovatiivisia opiskelijatiimejä.

Sosiaali- ja terveysalan koulutus on korkeatasoista, ja oppimisympäristöt kehittyvät jatkuvasti työelämän vaatimusten mukaisiksi.  Oppimisessa hyödynnetään virtuaalitodellisuutta ja robotiikkaa. Sosiaali- ja terveysala ja hyvinvointi ovat vahvan kehittämisen kohteena niin teknisinä kuin kokemuksillisina ratkaisuina ja palveluina. Yrityksien uudet orastavatkin ideat voidaan testata aidoissa käyttäjäympäristöissä.

 

TAMK on myös Suomen suosituimpia ammatillisen opettajakoulutuksen kouluttajia. Ammatillisen opettajankoulutuksen (TAOK) opettajaopiskelijat osallistuvat hankkeeseen tekemällä mm. kehittämistöitä, joissa tutkitaan oppimiseen liittyviä palveluita ja ilmiöitä. Ketterä kehittäminen ja ajattelu on juurtunut myös TAOKiin ja koko TAMKiin.  Ammatillinen opettajankoulutuksen laaja-alainen tutkimus, pedagoginen ja tekninen osaaminen näkyvät tässä hankkeessa vahvasti.

TAMKin eri koulutusalat hyödyntävät IoT-tekniikkaa ja pedagogiikkaa. Tarve jatkokehittää on mitä ilmeisin. Olemassa olevien oppimisympäristöjen virtualisointi on hankkeen yksi merkittävä tavoite. TAMKin tilojen tila-analytiikka ja mm. valaistuksen merkitys oppimisen ja henkilökunnan hyvinvoinnin kannalta ovat mielenkiinnon kohteina. Mukaan haluamme yrityksiä ideoimaan ja innovoimaan tuotteita ja palveluita, jotka tuovat laaja-alaista hyvinvointia ja fyysistä hyvinvointia lisääviä ergonomiaratkaisuja.

TAMK OpenLab tarjoaa yrityksille ja yhteisöille erilaisia tuotekehitys- ja innovaatiopalveluita. Yritysten käytettävissä ovat laboratorioiden monipuolinen konekanta, ammattitaitoinen henkilökunta sekä laajat opiskelijaresurssit. TAMK OpenLab toimii osana Smart Machines and Manufacturing Competence Centre (SMACC) osaamiskeskittymää (http://smacc.fi/) yhteistyössä TTY:n ja VTT:n kanssa.

Back To Top