skip to Main Content

12 kappaletta Salli-satulatuoleja oli testattavana Tampereen eri oppilaitoksissa. Tavoitteena oli löytää ja kehittää koulukäyttöön parhaiten sopivia tuolimalleja. Tuolien koettiin parantavan ryhtiä ja asentoa ja 30% käyttäjistä koki selkävaivojensa helpottaneen. Oikeanlainen tuolin valitseminen ja käytön opastaminen koettiin keskeiseksi.

Lue koko kokeilun loppuraportti täältä

salli.com/

Back To Top