skip to Main Content
Oulun Nopeiden Kokeilujen Tarjouskilpailu Auki 7.12.2018 – 7.1.2019 (Haku Päättynyt)

Oulun kaupunki pyytää tarjoustanne 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen kokeilupalveluhankintaan. Tarjouskilpailu sulkeutuu maanantaina 7.1.2019 klo 12.

HAKU PÄÄTTYNYT

Hankinnan kohteena olevissa nopeissa kokeiluissa yritykset kehittävät ja kokeilevat kevätlukukauden (1.2.-31.5.) 2019 aikana uusia ratkaisuja opetusalan näkökulmasta löytyneisiin haasteisiin. Tarkoituksena on yhteiskehittää koulusektorin kanssa yrityksien uusia tuotteita ja ratkaisuja sekä tuottaa laajemmin hyötyä alueen ekosysteemin muille yrityksille ja toimijoille. Kokeilutoiminnan kohdeympäristönä toimii Suomen suurin koulu, Ritaharjun yhtenäisperuskoulu.

Haaste 1: Hyvinvoiva oppija. Miten oppilaiden jaksamista ja hyvinvointia voidaan edistää kouluarjessa?

Haaste 2: Hyvän tiimipelaajan edellytykset. Kuinka voidaan edistää oppilaiden tiiminä toimimista ja yhteisvastuullisuutta?

Haaste 3: Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt. Miten voidaan paremmin hyödyntää koulun ulkopuolisia ympäristöjä oppimisessa?

Haasteiden tarkemmat kuvaukset täällä.

Kokeilupalveluhankinta perustuu vain palvelun hankintaan, eikä siinä ole tarkoituksena ostaa sitä mahdollistavia teknologioita tai muuta kiinteää omaisuutta. Kokeilupalveluhankinnasta maksetaan korkeintaan 5 000 euroa + ALV 24 % per yritys. Maksettava summa tulee käyttää kokeilusta aiheutuvien kulujen kattamiseen.

Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi kysymyksiin vastataan tarjouskilpailun aikana tarjouspalvelu.fi -palvelussa. Lisätietokysymykset on lähetettävä 20.12.2018 klo 14 mennessä kyseisessä palvelussa.

Tarjoukset pisteytetään seuraavilla valintakriteereillä. Tarkempi valintaprosessin kuvaus löytyy tarjouspyynnöstä.

  • Esitetyn ratkaisun vastaavuus haasteen tavoitteisiin
  • Tuote soveltuu koulumaailmaan tai tuotetta on tarkoitus räätälöidä koulumaailmaan sopivaksi
  • Innovatiivisuus ja uutuusarvo
  • Yrityksen sitoutuminen, motivaatio ja kyvykkyys kehittämiseen
  • Ratkaisun liiketoimintapotentiaali
  • Kokeilun laajempi hyödynnettävyys

 

7.12.2018

Back To Top