skip to Main Content
Oulun Kaupunki Pyytää Tarjouksia Selvityksen Toteuttamiseen

Hankinnan kohteena on Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen nopeiden kokeilujen malliin liittyvän selvityksen toteuttaminen. Selvityksessä arvioidaan nopeiden kokeilujen mallin toimintaedellytyksiä Oulun kaupungissa.

Selvityksen aineistona käytetään aikaisempien kokeilukierrosten asiakirjoja ja raportteja. Oulun kaupunki on julkaissut hankkeen kautta koulujen tarpeisiin perustuvia haastekilpailuja yrityksille yhteensä kolmena eri ajankohtana (syksy/2018, kevät/2019 ja syksy/2019). Yritykset ovat tarjonneet haastekierroksilla omia ratkaisujaan yhteiskehittämisen kohteiksi kouluille. Syksyllä 2019 alkavalla haastekierroksella tarjoajan on mahdollista myös kerätä aineistoa havainnoimalla käynnissä olevia kokeiluja. Lisäksi tarjoaja hankkii tarvitsemansa lisäaineiston haastattelemalla prosessiin liittyviä tahoja, kuten yrityksiä, opettajia ja kaupungin virkamiehiä.

Selvityksen pääpaino on mallin toimintaedellytyksien arvioinnissa, jolloin tarjoajan on kerättävä lisäaineistoa myös kaupungin sisältä.

Lopputuotoksena palveluntarjoajalta pyydetään selvitysraportin lisäksi tiivistelmää tuloksista visuaalisessa muodossa.

Tarjoukset jätettävä tarjouspalvelun kautta 2.9.2019 klo 12.00 mennessä.

Tarjouspyyntö löytyy täältä.

Back To Top