skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Oulun ammattikorkeakoulu

Oamk pilotoi älykästä tilankäytön seurantaa oppimisympäristöissä

Oppimiseen ja oppimisympäristöihin liittyviä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset tarvitsevat yhteistyökumppaneikseen kaupunkeja, oppilaitoksia ja erilaisia tki-organisaatioita voidakseen kehittää asiakkaidensa tarpeita aidosti palvelevia ratkaisuja. Oamkin osatoteutuksen taustalla on kaksi vahvaa trendiä: tarve resurssien viisaampaan käyttöön ja uudenlaisen oppimisen tuoma oppijoiden itseohjautuvuus. Fyysisten oppimisympäristöjen käyttöä tulee tulevaisuudessa tehostaa ja tiloja käyttää viisaasti. Älykäs talotekniikka ja mm. IoT-pohjainen seurantateknologia mahdollistavat reaaliaikaisen ja monipuolisen tiedon tuottamisen  tilojen todellisesta käyttöasteesta ja henkilöiden toiminnasta niissä. Itseohjautuvat oppijat valitsevat itselleen sopivat työtavat, työskentelypaikat ja -ryhmät. Tästä syystä perinteinen lukujärjestyspohjainen tilankäyttösuunnittelu ei enää pysty ennustamaan käyttäjien tarpeita tehokkaasti. Uuden teknologian tarjoama tieto luo uusia sovellusmahdollisuuksia. Tilojen ja toimijoiden seuranta mahdollistaa uudenlaista oppimisen analytiikkaa, tilojen käytön suunnittelua, reaaliaikaisen varaustilanteen näyttämistä sekä tuo mahdollisuuden oppia ennustamaan tulevia tarpeita.

Kehitystyömme kohteena ovat:

Ajankohtaista

Kehitystyömme kohteena ovat:

Yhteiskehittämisellä haetaan ratkaisuja tilankäytön ja oppimisen tehostamiseen

Oamkin tavoitteena on tuoda yhteen yrityksiä mm. IoT-sektorilta ml. talotekniikan, seurantatiedon ja oppimisratkaisujen tuottamisen alueilta sekä opettajia että opiskelijoita ideoimaan, kehittämään ja kokeilemaan. Älykkään talotekniikan olemassa olevat ja esikaupalliset ratkaisut eivät nykyisellään ota huomioon tulevaisuuden oppimisympäristöjen erityispiirteitä. Järjestämme yhteiskehittämistilaisuuksia ja tarjoamme sekä fyysisen että teknologisen avointa dataa tuottavan ympäristö syntyvien ideoiden kokeiluja varten. Avointa dataa tuottaa tilankäytön seurantajärjestelmä, jonka tueksi rakennetaan pilvipohjainen palvelinratkaisu yhdistämään tilankäytön seurantajärjestelmästä, talotekniikkajärjestelmistä sekä oppilaitoksen tietojärjestelmistä saatavan informaation yhden ohjelmallisesti luettavan rajapinnan taakse. Ensimmäiset yhteiskehittämistilaisuudet järjestetään lokakuussa 2018.

Korkeakoulun ja yritysten yhteiskehittämisen tuloksena uudesta ympäristöstä ja kokeiluissa kehitetyistä tuotteista ja palveluista voi syntyä uudenlaista liiketoimintaa perustuen esimerkiksi oppimisen seurantaan, oppimistulosten parempaan analysointiin ja mitattavuuteen, fyysisten resurssien ja tilojen tehokkaampaan käyttöön sekä turvallisuuteen.

Yhteistyöalusta tuottaa ratkaisuja tulevaisuuden oppimisympäristöjä varten

Oamkin osatoteutuksen keskeisenä tuloksena on yhteistyöalusta ja toimintamalli, joita hyödyntämällä yritykset voivat kehittää uusia tuote- tai ratkaisuideoita tulevaisuuden oppimisympäristöjä varten. Oamk omalta osaltaan rakentaa toimintaverkostoa IoT-sektorin ja oppimisratkaisuja tuottavien yritysten välille. Lisäksi mukana toimenpiteissä odotetaan olevan arkkitehtitoimistoja, insinööritoimistoja, rakennuttajia, oppilaitoskiinteistöjen hallinnoijia tai omistajia ja peliyrityksiä. Tuloksena uudesta ympäristöstä ja kokeilujen avulla yrityksiin syntyvistä tuotteista ja palveluista odotetaan syntyvän uudenlaista liiketoimintaa perustuen esimerkiksi uudenlaisen oppimisen seurantaan, oppimistulosten parempaan analysointiin ja mitattavuuteen. Liiketoiminnan synnyn muita mahdollistajia voivat olla tuotteiden ja palveluiden tarjoamat parantuneet kyvykkyydet mm. opettajien nopeampi reagointi uuden näkyvyyden ansiosta, fyysisten resurssien ja tilojen tehokkaampi käyttö, sekä parantunut turvallisuus.

Ota yhteyttä

HELSINKI

Anna Rantapero-Laine

Erityisasiantuntija
anna.rantapero-laine@hel.fi

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Marja Keränen

Lehtori
marja.keranen@tuni.fi

TAMPEREEN KAUPUNKI,
Perusopetus ja varhaiskasvatus

Harri Jurvela

Kehittämispäällikkö
harri.jurvela@tampere.fi

TAMPEREEN KAUPUNKI,
Lukiokoulutus

Jorma Suonio

Lukiokoulutuksen johtaja
jorma.suonio@tampere.fi

TAMPEREEN KAUPUNKI, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu

Tuula Hoivala

Kehitysjohtaja
tuula.hoivala@tampere.fi

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Rauli Lautkankare

Lehtori
rauli.lautkankare@turkuamk.fi

OULUN AMMATTIKORKEAKOULU

Johanna Pihlajamaa

Lehtori
johanna.pihlajamaa@oamk.fi

ESPOO

Harri Luttinen

Digikehittämispäällikkö
harri.luttinen@espoo.fi

FORUM VIRIUM HELSINKI

Matti Hämäläinen

Projektipäällikkö
matti.hamalainen@forumvirium.fi

TURKU

Projektitoimisto

sivistystoimiala.projektitoimisto@turku.fi

OULU

Anne Koskela

Projektipäällikkö
anne.koskela@ouka.fi

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:

Back To Top