skip to Main Content

Oulu

Koulut ja kaupunki innovaatioalustoina

Oulussa kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut vastaa yritysten tarpeisiin päästä tekemään kehittämisyhteistyötä oppimisympäristöjen käyttäjien kanssa. Rakennamme Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa koulujen ja yritysten välistä yhteiskehittämisen toimintamallia sekä luomme kasvatuksen ja koulutuksen alalle kokeilukulttuuria. Kokeilujen avulla yritykset pääsevät innovoimaan uusia tuotteita ja kehittämään jo olemassa olevia yhdessä koulujen ja monitoimitalojen käyttäjien kanssa. Toivomme, että kokeiluja tarjotaan eri näkökulmista. Koulut ja monitoimitalot tarvitsevat uudenlaista teknologiaa ja sovelluksia sekä käyttäjälähtöisiä oppimisympäristöjä, jotka tukevat heitä paremmin lasten ja nuorten koulutuksessa ja kasvatuksessa. Yhteiskehittäminen ja oppimiseen liittyvän asiantuntijuuden jakaminen yritysten kanssa tuo tulevaisuudessa parempia työkaluja opetukseen.

Oppimisympäristöt käsitetään laajasti: niihin kuuluvat niin fyysinen ja digitaalinen ympäristö kuin perinteisen luokkahuoneen tai koulurakennuksen ulkopuolinen opetus. Oulun kaupungin osatoteutuksella on hankkeessa lisäksi seuraavat teemat, jotka painottuvat toiminnassamme:

  • Uudet (avoimet) oppimisympäristöt
  • Sovellukset ja ohjelmistot (välitunti)liikunnan sekä luokkahuoneen ulkopuolisen opetuksen lisäämisen tukena
  • Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen kouluissa ja monitoimitaloissa.

Ajankohtaista

Yrityksille

Tarjoamme yrityksille mahdollisuuden kehittää käyttäjien kanssa tuotteitaan nopeiden kokeilujen ohjelmassa. Järjestämme koulujen aidoista haasteista lähteviä tarjouskilpailuja, joissa kokeilut ovat vastikkeellisia. Näiden lisäksi yritykset voivat tarjota omista kehittämistarpeistaan riippuen tuotteitaan kokeiluun vastikkeettomasti.

Nopeat kokeilut koululähtöisesti

Nopeat kokeilut koululähtöisesti

Kohteena olevan koulun tarpeista muodostetaan haasteita, joihin kehitetään ohjelman aikana yhdessä yritysten kanssa uusia ratkaisuja. Kokeiluun haetaan mukaan avoimen tarjouskilpailun kautta syksyisin ja keväisin.

Tarjouskilpailuja järjestetään vuosien 2018­–2019 aikana yhteensä kolme.

Robotti

Nopeat kokeilut yritysten tarpeista lähtien

Yrityksillä on mahdollisuus tarjota omia tuotteitaan ja palveluitaan kouluille ajallisesti rajattuihin nopeisiin kokeiluihin. Sopivan kumppanikohteen löydyttyä koulu antaa kokeilussa yrityksen käyttöön asiantuntijuutensa ja yhteistä aikaa kehittämiseen. Toiminta on muutoin vastikkeetonta.

Ritaharjun Monitoimitalo

Työpajoja, valmennuksia tapahtumia

Järjestämme Oulussa hankkeen aikana eri kohderyhmille tarkoitettuja tapahtumia ja teemallisia työpajoja. Yrityksille järjestämme myös tarvelähtöisiä valmennuksia ja koulutuksia. Ilmoitamme näistä hankkeen verkkosivuilla ja muissa tiedotuskanavissa.

Kaipaatko valmennusta tai koulutusta jostain tietystä aiheesta? Vinkkaa siitä hankkeen henkilökunnalle ja seuraa ilmoittelua somessa sekä Ajankohtaista-palstalla.

Kokeiluilta odotan oppimiseen ja opettamiseen uusia näkökulmia tai ideoita ja kouluarkeen sopivia ratkaisuja. –Opettaja

Kokeiluympäristöt

Ritaharjun koulu

Ritaharjun monitoimitalo

Hintan koulu ulkoa

Hiukkavaaran monitoimitalo

Ota yhteyttä

Anne Koskela

projektipäällikkö
anne.koskela(at)ouka.fi
040 182 1560

Henkilö

Ville Lankinen

projektikoordinaattori
ville.lankinen(at)ouka.fi
040 356 5558

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:

Yhteistyö yritysten kanssa on loistava mahdollisuus oppilaille päästä tutustumaan ja osallistumaan oikean yrityksen tuotekehitykseen. –Opettaja

Back To Top