skip to Main Content

Mediamaisteri Oy:n kanssa tehdyssä kokeilussa luotiin, testattiin ja pilotoitiin liiketoiminnan perustutkinnon verkkokursseja Moodlessa. Tavoitteina oli kehittää Moodle-oppimisympäristöön oppimisanalytiikkaa, automatisoitujen opetustilannetallenteiden tekoa, opettajien sähköisten palvelujen käyttöä sekä virtuaalista oppimisympäristöä. Kokeilussa tuotettiin suositus ammatilliselle asteelle sopivista H5P-työkaluista, kehitettiin selkeä ja johdonmukainen verkkokurssi sekä laajennettiin Moodlen monipuolista hyödyntämistä ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Lue koko kokeilun loppuraportti täältä

mediamaisteri.com/

Back To Top