skip to Main Content

EAC-malli mahdollistaa yrityksille joustavan yhteiskehittämisen koulujen kanssa

Useat opetus- ja koulutusteknologiakoulutusalan yritykset tarvitsevat kehitysvaiheessa oleville tuotteilleen palautetta käyttäjiltä eli opettajilta ja oppilailta. Tällä hetkellä iso osa näistä yrityksistä hyödyntää omia opettajakontaktejaan, yksityisiä kouluja tai pienempien kuntien kouluja.

Juuri tässä kehitysvaiheessa olevia yrityksiä palvelemaan olemme Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hankkeessa suunnitelleet Easy Access Co-Development –mallin. EAC-mallin tavoitteena on antaa alkuvaiheen tuotteille mahdollisuus tulla testatuiksi Helsingin peruskouluissa tai lukioissa. Esimerkki EAC-mallin kautta toteutettavasta projektista voisi olla vaikka seuraava: yritys on tuottamassa materiaalia koodauksen opettamiseen ja kokeilun avulla halutaan varmistaa, että materiaali on opettajille ymmärrettävää ja että tuote on oppilaille mielekäs. Yhteistyö voi kestää esimerkiksi lukuvuoden ajan.

Easy Access Co-Development -malli pähkinänkuoressa:

Kesto: korkeintaan yksi lukuvuosi, EAC-kokeilun voi aloittaa milloin vaan
Kokeilun hinta: vastikkeeton
Sijaismääräraha: ei erillistä varausta, mahdollisesti koulun omasta budjetista
Data: henkilötietojen käsittely ei ole sallittua

Sisältö ja toimintatavat:

 • Yhteiskehittäminen perustuu yrityksen aloitteeseen ja opettajien kiinnostukseen
 • Yritys etsii itse yhteistyöstä kiinnostuneet opettajat (järjestämme hankkeen puitteissa tilaisuuksia)
 • Yhteiskehittämisen pitää tukea opetusta eikä se ei saa häiritä opetussuunnitelman mukaista opetuksen tarjoamista (harkinta opettajalla)
 • Yritysten edustajat voivat seurata opetusta ja koulun arkea
 • Kokeilu ei ole fasilitoitu kaupungin puolesta. Yritys ja opettaja vastaavat itse käytännön tekemisestä.
 • TÄO-hanke on kuitenkin tukena: kouluille ja yritykselle yhden luukun periaate – sopimusasiat ja dokumentaatio hoidetaan aina hankehenkilöstön kautta.
 • Tiedot EAC-mallin piloteista viedään aina tiedoksi Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Huomioi, että EAC-malli soveltuu vain hyvin rajattuihin projekteihin eikä lähtökohtaisesti johda hankintaan.

Opettajien postituslista

Opettaja, kiinnostaako kuulla ensimmäisenä yritysten yhteydenotoista ja mahdollisuuksista toteuttaa EAC-projekti? Liity postituslistalle.

Opettaja, liity postituslistalle

 

Prosessin eteneminen:

1. Valmisteluvaihe

 • Yritys etsii kiinnostuneita opettajia (Yrityksen aktiivisuus olennaista.) Apuna voi käyttää opettajille laadittua EAC-esitettä
 • Yhteys EAC-yhteyshenkilöön (yritysasiamies Raigo Megerild)
 • Sopimuksen laatiminen. EAC-sopimuspohjat löytyvät täältä suomeksi ja englanniksi.
 • Yritys ja koulu tekevät sopimuksesta ensimmäisen version, joka lähetetään yhteyshenkilölle. (Tarvittaessa yhteyshenkilöä voi pyytää mukaan sopimuksen tekemiseen ja yhteistyöstä sopimiseen jo aiemmin.)
 • Sopimuksen tarkistus (yhteyshenkilö ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan edustaja)
 • Sopimuksen allekirjoittaminen (elinkeino-osasto ja yritys)
 • Oleellista on varmistaa, että kaikki osapuolet ovat ymmärtäneet projektin kulun ja tavoitteet samalla tavalla. Apuna kannattaa käyttää projektin suunnitteluohjetta ja suunnittelutyökalua

2. EAC-projektivaihe

 • Koulussa työtä tekevän henkilön (opettaja/kuraattori/erityisopettaja/rehtori/koulupsykologi jne) ja yrityksen sopimalla tavalla.
 • Tarvittaessa opettaja tiedottaa yhteistyöstä oppilaiden huoltajia. Yhteistyöstä voi viestiä julkisesti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kuvaamisesta koulussa on määritelty tarkemmin sopimuksessa.
 • On hyvä järjestää ainakin yksi tai kaksi välitsekkausta, joiden aikana pysähdytään vertaamaan etenemistä alkuperäiseen suunnitelmaan. Voi kutsua ulkopuolisia osapuolia

3. Jälkipyykki

 • Lopuksi käydään läpi projektin aikaiset kokemuksen ja opit
 • Jokaisesta EAC-mallin mukaisesta kokeilusta tehdään loppuraportti, jossa käydään läpi ainakin kokeilun tavoitteet ja niiden saavuttaminen sekä kokeilun laajuus. Loppuraportti julkaistaan www.oppimisenuusiaika.fi-sivuilla. (Loppuraportin laatii yritys, toimitamme valmiin pohjan raportin laatimista varten.)
 • Yritykselle seurantakysely vuoden kuluttua

Easy Access Co-Development -materiaalit

EAC -sopimusluonnos suomeksi / englanniksi

EAC-mallin esite opettajille

EAC-projektin suunnitteluohje ja suunnittelutyökalu

Julkaisutilaisuuden 25.4.2019 esittelydiat, Raigo Megerild

 

Yhteyshenkilö

yritysasiamies Raigo Megerild, raigo.megerild@hel.fi, puhelin +358 40 638 6794

Back To Top