skip to Main Content

Helsinki

Kaupunki ja koulut innovaatioalustoina

Oppiminen on laajentunut koululuokan ulkopuolelle ja jatkuu koko elämän. Oppimisen keinot ja mahdollisuudet ovat laajemmat kuin koskaan aiemmin – olemme uuden äärellä. Helsinki kehittää tulevaisuuden oppimisympäristöjä niin kouluissa kuin laajemmin koko kaupungissa. Kehittämässä mukana ovat myös yritykset ja loppukäyttäjät. Kaupunki ja koulut ovat loistavia innovaatioalustoja, joissa on mahdollisuus kehittää uusia fyysisiä, virtuaalisia ja digitaalisia oppimisympäristöjä. Helsinki avaa yrityksille useita mahdollisuuksia koulutusalan tuotteiden kehittämiseen yhdessä maailman parhaiden koulujen kanssa.

Helsingin kaupungin tavoitteena on toimia innovaatioalustana yrityksille uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä. Helsingin kaupunkistrategian (2017–2021) mukaan ”Helsingistä luodaan elinikäisen oppimisen innovatiivinen kokeilukaupunki. Yhteistyö johtavien suomalaisten ja kansainvälisten yliopistojen, kulttuurilaitosten, kehittäjien sekä yritysten kanssa edistää uuden kokeiluekosysteemin rakentamista.”

Koulutussektorilla toteutamme tätä Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa, jonka rahoitus on vuosille 2017–2020.

Kehitystyömme kohteena ovat:

Ajankohtaista

Kehitystyömme kohteena ovat:

Yrityksille:

Nopeiden kokeiluiden ohjelma yrityksille

Nopeiden kokeiluiden ohjelma yrityksille

Nopeiden kokeiluiden ohjelma on suunnattu yrityksille, jotka kehittävät perusopetukseen tai lukioon soveltuvia tuotteita. Ohjelman aikana yritys pääsee kehittämään tuotettaan suoraan koulun arkeen soveltuvaksi yhdessä opettajien ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa. Kokeiluun haetaan mukaan haasteiden kautta syksyisin ja keväisin.

Seuraavat haasteet julkaistaan huhti-toukokuussa 2019!

Robotti

Koko kaupunki oppimisympäristönä – kokeilut yrityksille

Keväällä 2018 olemme mukana hakemassa ratkaisuja Helsingin kaupunginmuseon pienoismallin pelillistämiseen lisätyn todellisuuden avulla sekä tutkimme kaupunkikirjasto Oodin teknisiä ratkaisuja.

Lisäksi etsimme yhdessä yritysten kanssa ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi opetussektorilla eri menetelmin.

Tällä hetkellä yhtään uutta hakua ei ole auki.

Helsingin tulee olla Suomen paras kaupunki yrityksille. Urbaani ympäristö tarjoaa hyvän kasvualustan yritysten innovaatiotoiminnalle ja vetovoimaisen asuinympäristön työvoimalle.

Ota yhteyttä

Anna Rantapero-Laine

projektipäällikkö
anna.rantapero-laine(at)hel.fi
040 668 3249

Hanne Laasonen

Hanne Laasonen

projektikoordinaattori
hanne.laasonen(at)hel.fi
040 193 8461

Raigo Megerild

yritysasiamies
raigo.megerild(at)hel.fi
040 638 6794

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:

Helsinki haluaa toimia yhä aktiivisemmin alustana mielenkiintoisille ja tuloksellisille innovaatioille, jotka tuottavat myös uusia vientimahdollisuuksia.

Back To Top