skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Hae mukaan Helsingin nopeisiin kokeiluihin

Aikataulu

Kolmas nopeiden kokeiluiden kierros alkaa syyslukaudella 2019. Haasteet julkaistaan maanantaina 3.6.2019 tällä verkkosivulla ja haku kokeiluihin on auki 13.6.-2.8.2019 kello 12:00. 

Toinen nopeiden kokeiluiden oli kevätlukukaudella 2019 – haku  6.11. – 7.1.2019. Lataa tästä vielä kaikkien haasteiden tarkemmat esittelyt samassa diapaketissa.

Ensimmäisen nopeiden kokeiluiden kierros käynnityi syyslukukaudella 2018. Haku 16.5.2018 – 1.8.2018. Ensimmäisen kierroksen haasteet: Kevään haasteet samassa diapaketissa (pdf).  Lisäksi keväällä 2018 varsinaisten haasteiden lisäksi syntyi lukuisia singaaleja opettajien ja oppilaiden tarpeista. Muotoilimme näistä haastesignaalit tiedoksi markkinoille. Lataa haastesignaalit tästä.

Haasteet

Nopeiden kokeiluiden kolmannelle kierrokselle otetaan mukaan yritysten pilotteja, jotka liittyvät seuraaviin haasteisiin:

Haaste 1: Lasten ja nuorten liikkumista edistävät innovatiiviset ratkaisut. Minkälaisilla innovatiivisilla ratkaisuilla voidaan edistää lasten liikkumista osana koulupäivää?

Tavoite: Yhteiskehittää uusia kaupallisia innovatiivisia ratkaisuja, jotka lisäävät lasten ja nuorten liikkumista koulupäivän aikana

Lataa tästä varsinainen tarjouspyyntö

Haaste 2: Ekologista ajattelua ja toimijuutta oppimisympäristöissä tukevat älykkäät ratkaisut. Miten uusilla, älykkäillä ratkaisuilla voidaan oppilaita aktivoida ekologisen tulevaisuuden rakentajiksi ja toimijoiksi?

Tavoite: Identifioida ja yhteiskehittää uudenlaisia älykkäitä ratkaisuja, jotka tuottavat lisäarvoa opetussuunnitelmien ekologisten ja oppilaiden aktiivisuutta korostavien tavoitteiden saavuttamisessa.  Tällaisella tuotteilla on vahva markkinapotentiaali kansainvälisesti.

Lataa tästä varsinainen tarjouspyyntö

 

 

Miten mukaan?

 1) Tsekkaa haasteet ja kriteerit

Mieti, voiko sinun tuotteesi, palvelusi, teknologiasti tai osaamisesi olla osa haasteen ratkaisua? Jos kyllä, niin tarkista, että alla olevat soveltuvuusvaatimukset täyttyvät ja hae mukaan. Juridisesti jokainen haaste on kokeilupalveluhankinta, joten yrityksen pitää jättää tarjous ja tulla valituksi. Tarjouspyynnöt ovat kunkin haasteen kohdalla.

Seuraavan, kolmannen kierroksen nopeat kokeilut käynnistyvät syksyllä 2019 ja haku aukeaa 13.6.2019.

Soveltuvuusvaatimukset

  • Yritys on Suomen kaupparekisterissä.
  • Veronmaksutiedot sekä työntekijöiden tai yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkemaksut ovat kunnossa.
  • Tuotteen tai palvelun ominaisuudet vastaavat lainsäädäntöä (esimerkiksi tietosuoja henkilötietojen käsittelyssä, opetussuunnitelma, oppilashuoltolaki jne).
  • Nopealla kokeilulla on merkittävä vaikutus tuotteen tai palvelun kehityksessä.
  • Maksettava summaa ei voi käyttää investointeihin.
  • Tarjous on tarjouspyynnön mukainen.
  • Ratkaisu on toteuttamiskelpoinen (esim. koulujen tietojärjestelmäympäristössä).
  • Yrityksellä on selkeä intressi kehittää kokeilun kohteena olevaa tuotetta tai palvelua itsenäisesti eteenpäin kokeilun jälkeen

Valintakriteerit

Arviointiraati vertailee määräajassa saapuneet tarjoukset alla olevien kriteerien perusteella:

Ratkaisun laatu (40 %)

  • Esitetyn ratkaisun vastaavuus haasteen tavoitteisiin
  • Tuote on luotu koulumaailmaan tai tuotetta on tarkoitus räätälöidä koulumaailmaan sopivaksi
  • Ratkaisu on innovatiivinen ja sisältää esimerkiksi uudenlaisia teknologisia ratkaisuja

Liiketoiminta (40 %)

  • Yrityksen sitoutuminen ja motivaatio kehittämiseen
  • Kehittämistavoitteiden ja yhteiskehittämisen laajuus ja toteutettavuus kokeilun aikana
  • Skaalautuvuus: Onko ratkaisulla laajempaa liiketoimintapotentiaalia? Mitä kokeilun jälkeen? Miten nopea kokeilu hyödyttää yrityksen liiketoimintaa ja skaalautuvuutta?
  • Toteuttajan tiimin kyvykkyys

Kokeilun hinta tilaajalle (20 %)

2) Jätä tarjous

Tarjousten jättöaika on päättynyt 2.8.2019 kello 12:00.

Mikäli tarjoat digitaalista ratkaisua, niin liitä mukaan riittävä tekninen kuvaus. Pystymme näin ymmärtämään, millä edellytyksillä tuote saadaan käyttöön Helsingin kaupungin tietojärjestelmäympäristössä.

Mikäli tuotteesi kerää henkilötietoja, niin varmista, että henkilötietojen käsittely on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen. Liitä tarjoukseen yrityksenne tietosuojasuunnitelma, rekisteriseloste ja palvelun arkkitehtuurikuvaus, jotta kaupunki voi varmistua, että tarjoamasi tuote on lainmukainen. Sopimukseen tullaan liittämään muokattu versio Helsingin kaupungin tietoturvallisuusliitteestä. Vaihtoehtona on myön kokeilun toteuttaminen anonyymisti, jolloin henkilörekisteriä ei muodostu.

Voit ladata tästä Helsingin kaupungin yleiset tietoturvaohjeet, joiden avulla saat helposti käsityksen, mitä kaupunki edellyttää toimittajiltaan.

Nopeaan kokeiluun osallistumisesta voidaan maksaa korkeintaan 5 000 + alv 24% euroa per yritys. Kokeilu voi olla myös vastikkeeton. Kokeiluun valitaan tarjousten perusteella korkeintaan 4 yritystä. Yritys voi jättää tarjouksen useampaan haasteeseen ja jokainen haaste on oma erillinen tarjouskilpailunsa.

3) Tule yrityspäivään 28.8.2019

Yrityspäivään 28.8.2019 kutsutaan korkeintaan neljä eniten pisteitä saanutta yritystä haastetta kohti. Raati pisteyttää tarjoukset valintakriteereiden perusteella ja yrityksen toimittamien tarjousasiakirjojen pohjalta.

Yrityspäivässä Kalastama Urban Labissa, kauppakeskus Redissä pääset esittelemään ratkaisuasi suoraan koulujen opettajille ja oppilaille. Hankinnan edellytyksenä on, että Helsingin kaupungin kouluista yksi tai useampi opettaja, kuraattori, rehtori, erityisopettaja tai muu koulun työntekijä, joka haluaa yrityspäivässä esitellyn tuotteen kokeiltavaksi. Valinta pyritään tekemään yrityspäivässä tai välittömästi sen jälkeen.

4) Tee sopimus

Jos opettajat sanoivat ratkaisullesi kyllä, niin ei muuta kuin nimet hankintasopimukseen ja yhteiskehittämään. Jokaisesta nopeasta kokeilusta solmitaan sopimus yrityksen ja Helsingin kaupungin välillä. Sopimuksessa käytetään Helsingin kaupungin sopimuspohjaa. Näet kaikki alustavat sopimusasiakirjat tästä:

Hankintasopimus (docx), jossa määritellään esimerkiksi mitä kokeilun aikana tavoitellaan

Liite 1 Helsingin kaupungin tietosuoja- ja salassapitoliite (docx), jota sovelletaan esimerkiksi mikäli tuotteesi kerää henkilötietoja. Näet tästä mitä sisäisiä prosesseja kaupunki edellyttää toimittajiltaan.

 

Lisäksi koulu(t), yritys ja Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen henkilöstö sopivat vielä tarkemmin kokeilun toteuttamisesta vapaamuotoisemmassa toteutussuunnitelmassa.

5) Ryhdy yhteiskehittämään!

Meidän puolesta tulee maan parhaat opettajat ja aito käyttäjäympäristö. Voit itse oleskella vapaasti koulussa, rakentaa omaa asiakasymmärrystä ja osallistua sovitusti tuotteesi käyttöön opetuksessa. Lopuksi kirjaamme yhdessä parhaimmat opit, prosessin ja kehityksen ylös.

Kokemus on osoittanut, että mitä tarkemmin olet suunnitellut kokeilun eri vaiheet, kuten aloituksen, opettajien perehdytyksen, käytän seurannan ja palautteen keräämisen, sitä enemmän saat kokeilusta hyötyä.

Saat käyttää Helsingin kaupunkia referenssinä kaksi vuotta kokeilun päättymisen jälkeen.

6) Jaa kokemuksiasi

On tärkeää, että kokemukset yhteiskehittämisestä ja toimimisesta koulussa leviävät mahdollsimman hyvin yritysekosysteemissä. Samalla kehitetään myös Helsingin koulujen ja yritysten yhteistyön toimintamallia. Laadimme jokaisesta kokeilusta yhdessä sinun yrityksesi kanssa julkisen raportin, joka julkaistaan täyllä verkkosivulla. Lisäksi julkaisemme uutisia sekä järjestämme yrityksille tilaisuuksia, joihin pyydämme sinua kertomaan kokemuksistasi.

Julkinen loppuraportti on edellytyksenä koko summan maksamiselle.

 

Lisätietoja ja sparrausapua:

Anna Rantapero-Laine, projektipäällikkö, Helsingin kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, puh 040 6683249, .

Matti Hämäläinen, projektipäällikkö, Forum Virium Helsinki, puh. +358 40 626 7995,

Yleistä huomioitavaa:

Tarkista, että olet valmis tekemään sopimuksen edellä olevilla ehdoilla.

Toimita tarjouksen yhteydessä riittävän tarkka tekninen kuvaus, jos tuotteesi edellyttää asentamista esimerkiksi oppilaskoneille (Windows 10) tai -tabletille (iOS). Arvotamme, jos tuotteellasi on SSO-valmius (Microsoft o365 tai Googlen G Suite).  Pyrimme tarkistamaan yhteensopivuutta ja asentamista heti tarjousten jättöajan jälkeen.

Huomioi, että peruskouluissa ja lukioissa tapahtuva opetus on julkista, joten kilpailijasi voi olla seuraamassa tuotteesi käyttöä.

Kehitystyömme kohteena ovat:

Ajankohtaista

Kehitystyömme kohteena ovat:

Ammattikorkeakoulut ovat mukana tuomassa tulevaisuuden rakennuksille – opetuksessa hyödynnetään kotimaista digi-innovaatiota

Suomalainen ohjelmistoalan yritys Fluent Progress on aloittanut oppilaitosyhteistyön Turun AMK:n sekä Metropolia ja Karelia ammattikorkeakoulujen…

Hanke päättyi – kiitos kaikille!

Hankkeemme päättyi 30.11.2020. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja hankkeeseen osallistuneille tahoille! Verkkosivut pysyvät auki 30.11.2022 saakka, mutta niitä ei enää päivitetä.

Ota yhteyttä

Hanne Laasonen Profiilikuva

Hanne Laasonen

projektikoordinaattori
hanne.laasonen(at)hel.fi
040 193 8461

Anna Rantapero-Laine Profiilikuva

Anna Rantapero-Laine

projektipäällikkö
anna.rantapero-laine(at)hel.fi
040 668 3249

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:

facebooktwitterlinkedin
Back To Top