skip to Main Content

Hae mukaan Helsingin nopeisiin kokeiluihin

Haasteet

Haaste 1 Lean Teaching

Miten voisimme tehostaa opetusta esimerkiksi automatisoimalla tai poistamalla tylsiä ja mekaanisia vaiheita?

Haasteen avulla tavoitteena on tehostaa opettamista eli poistaa opettajan työstä mekaanisia, toistuvia ja usein tylsiäkin tehtäviä. Näitä voivat olla esimerkiksi koe- ja välituntivalvonnat, poissaolojen kirjaaminen wilmaan sekä oppitunneilla kirjoilusta huomauttaminen.

Lataa tästä varsinainen tarjouspyyntö.

Haaste 2 Oman oppimisen näkyväksi tekeminen

”Mä oon timanttia!” – Kuinka löytää ja näyttää oman osaamisen parhaat puolet?

Haasteen tavoitteena on mahdollistaa oppilaan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen myös muilla keinoilla kuin wilma-merkinnöillä ja stipendeillä. Näin tarjotaan kaikille oppilaille osaamisen ja oppimisen iloa. Samalla myös oppituntien ulkopuolella tapahtuva oppiminen tulee tunnustetuksi.

Lataa tästä varsinainen tarjouspyyntö.

Haaste 3 Babel Fish

”Hei, nyt mä tajusin!” – Kieli- ja käännösteknologia koulunkäynnin tukena

Tavoitteena on löytää keinoja tukea oppimista ja vuorovaikutusta koulussa sellaisissa tilanteissa, joissa ihmisten kielitaidon puute rajoittaa kommunikaatiota. Tyypillisiä tilanteita syntyy, jos oppilaalla on ongelmia ymmärtää auditiivista informaatiota, oppilaan suomen kielen taito on heikko tai opettajalla ei ole aikaa toistamiselle.

Lataa tästä varsinainen tarjouspyyntö.

 

 

Kaikkiin haasteisiin toivotaan ratkaisuehdotuksia hyvin laajalla skaalalla. Ratkaisun ei tarvitse olla ilmeinen, tuttu ja itsestäänselvä, vaan kaupunki on avoin täysin uusille innovatiivisille ideoille.

Tarjouspyynnössä oleviin opettajiin voi hyvin olla yhteydessä ennen tarjousajan päättymistä ja käydä esimerkiksi seuraamassa koulun arkea tai jutella tarkemmin koulun tarpeesta.

Lataa tästä vielä kaikkien haasteiden tarkemmat esittelyt samassa diapaketissa.

 

Aikataulu

Toinen nopeiden kokeiluiden kierros alkaa kevätlukukaudella 2019 – haku aukeaa 6.11. ja päättyy 7.1.2019.

Ensimmäisen kierroksen haasteet: Kevään haasteet samassa diapaketissa (pdf). Huomaathan kuitenkin, että hakuaika näihin haasteisiin päättyi 1.8.2018! Lisäksi keväällä 2018 varsinaisten haasteiden lisäksi syntyi lukuisia singaaleja opettajien ja oppilaiden tarpeista. Muotoilimme näistä haastesignaalit tiedoksi markkinoille. Lataa haastesignaalit tästä.

Kolmas nopeiden kokeiluiden kierros: kokeilut alkavat syyslukaudella 2019, haasteet julkaistaan toukokuussa 2019.

Miten mukaan?

 1) Tsekkaa haasteet ja kriteerit

Mieti, voiko sinun tuotteesi tai palvelusi olla osa haasteen ratkaisua? Jos kyllä, niin tarkista, että alla olevat soveltuvuusvaatimukset täyttyvät ja hae mukaan. Juridisesti jokainen haaste on kokeilupalveluhankinta, joten yrityksen pitää jättää tarjous ja tulla valituksi.

Seuraavan kierroksen nopeat kokeilut ovat käynnissä kouluissa keväällä 2019.

Soveltuvuusvaatimukset

 • Yritys on Suomen kaupparekisterissä.
 • Veronmaksutiedot sekä työntekijöiden tai yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkemaksut ovat kunnossa.
 • Tuotteen tai palvelun ominaisuudet vastaavat lainsäädäntöä (esimerkiksi tietosuoja henkilötietojen käsittelyssä).
 • Nopealla kokeilulla on merkittävä vaikutus tuotteen tai palvelun kehityksessä.
 • Maksettava summaa ei voi käyttää investointeihin.
 • Tarjous on tarjouspyynnön mukainen.
 • Ratkaisu on toteuttamiskelpoinen (esim. koulujen tietojärjestelmäympäristössä).

Valintakriteerit

Arviointiraati vertailee määräajassa saapuneet tarjoukset alla olevien kriteerien perusteella:

Ratkaisun laatu (30 %)

 • Esitetyn ratkaisun vastaavuus haasteen tavoitteisiin
 • Tuote on luotu koulumaailmaan tai tuotetta on tarkoitus räätälöidä koulumaailmaan sopivaksi

Liiketoiminta (50 %)

 • Yrityksen sitoutuminen ja motivaatio kehittämiseen
 • Skaalautuvuus: Onko ratkaisulla laajempaa liiketoimintapotentiaalia? Mitä kokeilun jälkeen? Miten nopea kokeilu hyödyttää yrityksen liiketoimintaa ja skaalautuvuutta?
 • Toteuttajan tiimin kyvykkyys

Kokeilun hinta tilaajalle (20 %)

2) Jätä tarjous

Tarjous jätetään tämän lomakkeen kautta.

Mikäli tarjoat digitaalista ratkaisua, niin liitä mukaan riittävä tekninen kuvaus. Pystymme näin ymmärtämään, millä edellytyksillä tuote saadaan käyttöön Helsingin kaupungin tietojärjestelmäympäristössä.

Mikäli tuotteesi kerää henkilötietoja, niin varmista, että henkilötietojen käsittely on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen. Liitä tarjoukseen yrityksenne tietosuojasuunnitelma, rekisteriseloste ja palvelun arkkitehtuurikuvaus, jotta kaupunki voi varmistua, että tarjoamasi tuote on lainmukainen. Sopimukseen tullaan liittämään muokattu versio Helsingin kaupungin tietoturvallisuusliitteestä.

Voit ladata tästä Helsingin kaupungin yleiset tietoturvaohjeet, joiden avulla saat helposti käsityksen, mitä kaupunki edellyttää toimittajiltaan.

Nopeaan kokeiluun osallistumisesta voidaan maksaa korkeintaan 5 000 + alv 24% euroa per yritys. Kokeilu voi olla myös vastikkeeton. Kokeiluun valitaan tarjousten perusteella korkeintaan 8 yritystä siten, että toteutettavien kokeilujen arvonlisäveroton yhteissumma voi olla enintään 10 000€. Yritys voi jättää tarjouksen useampaan haasteeseen ja jokainen haaste on oma erillinen tarjouskilpailunsa.

3) Tule yrityspäivään

Yrityspäivään 30.1.2019 kutsutaan korkeintaan kahdeksan eniten pisteitä saanutta yritystä haastetta kohti. Raati pisteyttää tarjoukset valintakriteereiden perusteella ja yrityksen toimittamien tarjousasiakirjojen pohjalta.

Yrityspäivässä pääset esittelemään ratkaisuasi suoraan koulujen opettajille ja oppilaille. Hankinnan edellytyksenä on, että hankkeessa mukana olevista viidestä koulusta löytyy yksi tai useampi opettaja, joka haluaa yrityspäivässä esitellyn tuotteen kokeiltavaksi. Valinta pyritään tekemään yrityspäivässä tai välittömästi sen jälkeen.

4) Tee sopimus

Jos opettajat sanoivat ratkaisullesi kyllä, niin ei muuta kuin nimet hankintasopimukseen ja yhteiskehittämään. Jokaisesta nopeasta kokeilusta solmitaan sopimus yrityksen ja Helsingin kaupungin välillä. Sopimuksessa käytetään Helsingin kaupungin sopimuspohjaa. Näet kaikki alustavat sopimusasiakirjat tästä:

Hankintasopimus (docx), jossa määritellään esimerkiksi mitä kokeilun aikana tavoitellaan

Liite 1 Helsingin kaupungin tietoturvallisuusliite (docx), jota sovelletaan esimerkiksi mikäli tuotteesi kerää henkilötietoja. Näet tästä mitä sisäisiä prosesseja kaupunki edellyttää toimittajiltaan.

Liite 2 JIT tai JYSE sekä mahdolliset erityisehdot

Lisäksi koulu(t), yritys ja Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen henkilöstö sopivat vielä tarkemmin kokeilun toteuttamisesta vapaamuotoisemmassa toteutussuunnitelmassa.

5) Ryhdy yhteiskehittämään!

Meidän puolesta tulee maan parhaat opettajat ja aito käyttäjäympäristö. Voit itse oleskella vapaasti koulussa, rakentaa omaa asiakasymmärrystä ja osallistua sovitusti tuotteesi käyttöön opetuksessa. Lopuksi kirjaamme yhdessä parhaimmat opit, prosessin ja kehityksen ylös.

Saat käyttää Helsingin kaupunkia referenssinä kaksi vuotta kokeilun päättymisen jälkeen.

Yleistä huomioitavaa:

Tarkista, että olet valmis tekemään sopimuksen edellä olevilla ehdoilla.

Toimita tarjouksen yhteydessä riittävän tarkka tekninen kuvaus, jos tuotteesi edellyttää asentamista esimerkiksi oppilaskoneille (Windows 10) tai -tabletille (iOS). Arvotamme, jos tuotteellasi on SSO-valmius (Microsoft o365 tai Googlen G Suite).  Pyrimme tarkistamaan yhteensopivuutta ja asentamista heti tarjousten jättöajan jälkeen.

Huomioi, että peruskouluissa ja lukioissa tapahtuva opetus on julkista, joten kilpailijasi voi olla seuraamassa tuotteesi käyttöä.

Kehitystyömme kohteena ovat:

Ajankohtaista

Kehitystyömme kohteena ovat:

ViLLE-oppimisalusta opettajien vertaistuen fasilitaattorina

ViLLE - oppimisalusta ja rinnakkaisluokkanäkymä   ViLLE on sähköinen Turun Yliopiston oppimisanalytiikan keskuksen kehittämä oppimisalusta, jota…

Ota yhteyttä

Hanne Laasonen

Hanne Laasonen

projektikoordinaattori
hanne.laasonen(at)hel.fi
040 193 8461

Anna Rantapero-Laine

projektipäällikkö
anna.rantapero-laine(at)hel.fi
040 668 3249

Raigo Megerild

yritysasiamies
raigo.megerild(at)hel.fi
040 638 6794

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:

Back To Top