skip to Main Content

Espoo

Syväoppimista ja oppimisen iloa synnyttäviä innovaatioita Espoosta

Espoon kaupungin sivistystoimi luo ja kehittää kokeilujen kautta syväoppimista ja oppimisen iloa synnyttäviä innovaatioita sekä kestäviä ja älykkäitä oppimisympäristöjä. Jo aiemmin luotuja hyviä käytäntöjä viedään eteenpäin ja skaalataan laajempaan käyttöön.

Työtä tehdään yhdessä uutta liiketoimintaa kehittävien yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Innovaatioita luodaan yhteiskehittämisen periaatteiden mukaisesti, vastikkeettomien kokeilujen kautta ja usean organisaation yhteistyössä. Kokeilemalla eri ratkaisuja synnytetään kaikille osapuolille uutta osaamista oppimisympäristöistä, uusista palveluista, tuotteista ja teknologioista.

Kumppaneille tarjoamme kehittämisen verkostoja ja kokeilualustan, joka kattaa laajasti Espoon eri toimijat ja alueet. Toimintamme kohdistuu koko elinikäisen oppimisen kaarelle ja koko kaupunki on oppimisympäristönä. Hankkeeseen otetaan mukaan yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kestävän tulevaisuuden älykkäiden oppimisympäristöjen yhteiskehittämisestä kaupungin, muiden yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Aiheesta kiinnostuneet TKI-toimijat toivotamme tervetulleeksi yhteistyöhön ja tutustumaan hankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Espoon oppimisympäristöjen kehittämisen tapahtumista tiedotetaan kehittäjäverkostolle – laita meille sähköpostia, jos haluat kutsun seuraavaan verkostoitumistapahtumaan!

Kehitystyömme kohteena ovat:

Ajankohtaista

Kehitystyömme kohteena ovat:

Yrityksille

Haluatko kehittää Espoon kanssa tulevaisuuden oppimisympäristöjä, tuotteita tai palveluja?

Lähetä meille sähköpostitse ehdotuksesi:

  • mitä ratkaisua yrityksenne haluaisi kehittää yhdessä Espoon Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen kanssa?
  • Mitä hyötyjä tavoittelette yhteistyöstä ja mitä haluatte tarjota kehittäjäyhteisöllemme?

Otamme mielellämme vastaan myös muita toiveita ja ideoita yhteistyöstä: meri.vainio@espoo.fi

Espoo: yhteiskehittaminen
Espoo:yhteiskehittaminen
Espoo: yhteiskehittaminen

Kumppaneille tarjoamme kehittämisen verkostoja ja kokeilualustan, joka kattaa laajasti Espoon eri toimijat ja alueet.

Oppimisympäristöille

Haluatteko kehittää oppimisympäristöänne tai sen tuotteita ja palveluita yhdessä  yritysten ja yhteisöjen kanssa?  Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeemme verkostossa avataan monenlaisia haasteita ja kehittämisen kohteita yhteiskehittämiselle. Löytyykö niistä teidän oppimisympäristöönne sopivia kehittämisen kohteita?

Lähettäkää meille sähköpostitse ehdotuksianne:

  • mitä ratkaisua haluaisitte kehittää yhdessä Espoon Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa olevien yritysten ja yhteisöjen kanssa?
  • millaisen oppimisympäristön haluaisitte avata yhteiskehittämiselle?
  • minkä ikäisiä oppijoita oppimisympäristössänne toimii ja miten he voisivat olla yhteiskehittämisessä mukana?

Otamme mielellämme vastaan toiveita ja ideoita yhteistyöstä!

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijoille 

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa avataan erilaisia oppimisympäristöjä avoimiksi yhteiskehittämisen alustoiksi yrityksille ja yhteisöille. Oppimisympäristöjä voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti tai eri teemojen ympärillä. Avaamme tämän yhteiskehittämisen tki-toimijoille hyödynnettäväksi ja mahdollisuudeksi.

Lähettäkää meille sähköpostitse toiveitanne tki-toiminnan kohteista. Lähdetään yhdessä kehittämään ja etsimään uusia tuulia ja vaikuttavuutta tulevaisuuden älykkäiden oppimisympäristöjen äärellä!

Otamme mielellämme vastaan toiveita ja ideoita yhteistyöstä!

Ota yhteyttä

Meri Vainio

Projektipäällikkö
meri.vainio(at)espoo.fi
040 550 5542

Henkilö

Maiju Haltia-Nurmi

Projektikoordinaattori
maiju.haltia-nurmi(at)espoo.fi
040 552 8446

Seuraa somessa #oppimisenuusiaika:

Back To Top