skip to Main Content

DragonBox on matematiikan oppimateriaali alakoululaisille. Materiaali oli testattavana yhdellä alakoulun opettajalla. Tavoitteena oli saada käyttäjäpalautetta käyttöönottokoulutuksen kehittämiseen sekä soveltuvin osin tuotteen kehittämiseen. Kokeilu jatkuu edelleen syksyllä 2020.

dragonbox.fi

Back To Top