skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Turun Kaupungin Yrityksille Suunnatut Haasteet
Kuvalähde: Helsingin kaupunki / Emilia Kangasluoma

Turun kaupungin yrityksille suunnatut haasteet

Osana 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta Turun kaupunki julkaisee yrityksille suunnattuja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyviä haasteita. Ratkaisuja haasteisiin haetaan Nopeiden kokeilujen ohjelmalla ja siihen liittyvällä avoimella tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailu on auki yrityksille 18.9.-18.10.2018. Nopeiden kokeilujen ohjelma on suunnattu yrityksille, jotka kehittävät oppimisympäristöihin soveltuvia tuotteita. Ohjelman aikana yritys pääsee kehittämään tuotettaan suoraan koulun arkeen soveltuvaksi yhdessä opettajien ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa.

Haasteet

Haaste 1: Liikuntateknologia varhaiskasvatuksessa

Haaste 2: Koulun ja päiväkodin lähiympäristö lisätyn todellisuuden oppimisympäristönä

Haaste 3: Lisätty todellisuus apuna historiallisen kaupunkirakenteen havainnollistamisessa, case: Pennisilta

Haaste 4: Koulutuksen ja osaamisen lisääminen: Rakennusten vaipan tiiveys rakentamisen aikana ja valmiissa kiinteistössä

Haaste 5: Perehdyttäminen monikulttuurisella työpaikalla: Välineistö/ohjelmisto, jolla suulliset ohjeet käännetään reaaliajassa kunkin työntekijän äidinkielelle työpisteessä/työmaalla

* Jokeri: Monitoimitalon 3D – mallin hyödyntäminen oppimisympäristönä

Haasteet on kuvattu tältä sivulta ladattavissa olevassa dokumentissa tarkemmin.

 

Mitä nopea kokeilu tarkoittaa?

Nopea kokeilu on tarvelähtöinen ja aikarajattu tuotekehityskokonaisuus. Sen kesto on korkeintaan neljä kuukautta.

Nopean kokeilun perustana on yritysten, päiväkotien ja koulujen tarve: haaste muotoillaan yhdessä yrityksen sekä opettajien ja oppijoiden kanssa. Yritysten ja kasvatus- ja opetusmaailman väliltä on puuttunut tällainen yhteiskehittämismalli – ei ainoastaan Suomesta, vaan myös globaalisti.

Nopeaan kokeiluun valitaan yritykset, joiden tarjoukset vastaavat parhaiten haasteeseen. Valinnassa ovat mukana opettajat ja oppijat. Viime kädessä tuotteen ottaminen kehitettäväksi on heidän päätöksensä.

Kokeilun aluksi sovitaan yhdessä kokeilun tavoitteet, vastuunjako ja aikataulu. Kokeilu on erittäin käyttäjälähtöinen: haasteen lisäksi kehitettävää tuotetta käytetään osana päiväkodin/koulun normaalia toimintaa. Kokeilun aikana tuote arvioidaan ja kehittäminen dokumentoidaan.

Yritykset saavat kokeilusta referenssin, käyttäjäkokemuksia sekä vaikuttavuusarvioinnin tuotteen käytöstä osana suomalaista koulujärjestelmää. Tämä yhdistelmä vauhdittaa yritysten kykyä siirtyä kohti vientiä. Päiväkodeille ja kouluille nopeat kokeilut antavat mahdollisuuden kokeilla uusia tuotteita, jotka perustuvat näiden itse esille tuomiin tarpeisiin. Kokeilujen kautta pystytään myös arvioimaan ratkaisuiden käytettävyyttä ja pedagogista vaikuttavuutta.

Nopeaan kokeiluun osallistumisesta maksetaan 5 000 euroa + ALV 24 % per yritys.

Yleistä huomioitavaa:

  • Tarkista, että olet valmis tekemään sopimuksen edellä olevilla ehdoilla.
  • Toimita tarjouksen yhteydessä riittävän tarkka tekninen kuvaus, jos tuotteesi edellyttää asentamista esimerkiksi oppilaskoneille (Windows 7) tai -tabletille (iOS). Pyrimme tarkistamaan yhteensopivuutta ja asentamista heti tarjousten jättöajan jälkeen.
  • Huomioi, että opetus on julkista, joten kilpailijasi voi olla seuraamassa tuotteesi käyttöä.

Miten mukaan?

Katso haasteet ja kriteerit
Mieti, voiko sinun tuotteesi tai palvelusi olla osa haasteen ratkaisua? Jos kyllä, niin tarkista, että alla olevat soveltuvuusvaatimukset täyttyvät. Jos näin on, niin hae mukaan! Turun ensimmäinen hakukierros pyörähtää käyntiin 18.9.2018.

Soveltuvuusvaatimukset

  • Yritys on Suomen kaupparekisterissä
  • Veronmaksutiedot sekä työntekijöiden tai yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkemaksut ovat kunnossa ja noudatetaan tilaajavastuulakia.
  • Tuotteen tai palvelun ominaisuudet vastaavat lainsäädäntöä (esim. tietosuoja henkilötietojen käsittelyssä).
  • Nopealla kokeilulla on merkittävä vaikutus tuotteen tai palvelun kehityksessä.
  • Maksettavaa summaa ei voi käyttää investointeihin.
  • Tarjous on tarjouspyynnön mukainen.
  • Ratkaisu on toteuttamiskelpoinen (esim. koulujen tietojärjestelmäympäristössä).

Mikäli tuotteesi kerää henkilötietoja, niin varmista, että henkilötietojen käsittely on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen. Liitä tarjoukseen yrityksenne tietosuojasuunnitelma ja kaikki muu tarvittava tieto, jotta kaupunki voi varmistua, että tarjoamasi tuote on lainmukainen. Sopimukseen tullaan liittämään Turun kaupungin tietosuojaliite.

Haastekilpailun dokumentit

Lataa Turun kaupungin tarjouspyyntö: Tarjouspyyntö_nopeatKokeilut

Lataa Turun kaupungin haasteiden kuvailudokumentti: TurunNopeatKokeilut_pitka

Lataa Turun kaupungin tarjouslomake: (word)  Tarjouslomake nopeat kokeilut, (pdf) Tarjouslomake nopeat kokeilut

Lataa Turun kaupungin sopimusmalli: Vastikkeellinen_sopimus

Lataa Turun kaupungin tietosuojaliite: Turun kaupungin ehdot henkilötietojen käsittelijälle

Tarjoukset jätetään sähköpostilla osoitteeseen niina.salonen(a)turku.fi viimeistään 18.10. kello 16.00

Lataa kaikki haastekilpailuun liittyvät dokumentit pakettina: NopeatKokeilut_yhteenveto (sis. tarjouspyyntö, haasteiden kuvailudokumentti, tarjouslomake, sopimusmalli ja tietosuojaliite)

Back To Top