skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

ViLLE-oppimisalusta Opettajien Vertaistuen Fasilitaattorina

ViLLE – oppimisalusta ja rinnakkaisluokkanäkymä  

ViLLE on sähköinen Turun Yliopiston oppimisanalytiikan keskuksen kehittämä oppimisalusta, jota käyttää yli 30 % Suomen kouluista. Yliopisto kehittää ViLLE:ä jatkuvasti eteenpäin tieteelliseen tutkimukseen perustuen. ViLLE:n käyttö tuo oppilaille tutkitusti suuren parannuksen oppimistuloksiin ja arvosanoihin. Opettajille se tarjoaa tällä hetkellä erityisesti matematiikkaan ja äidinkieleen tehtyjä valmiita oppimispolkuja, sekä tuhansittain opettajien itse luomia tehtäviä. Alusta kerää laajaa oppimisanalyyttista dataa oppilaan oppimisprosessista, kuitenkin oppilaiden yksityisyyden tarkasti huomioiden. Eduten Oy perustettiin loppuvuodesta 2017 yhteistyössä Turun Yliopiston kanssa kaupallistamaan ja kansainvälistämään ViLLE oppimisalustaa. Suomessa Eduten Oy tarjoaa käyttäjilleen myös kehityskanavan.

Kokeilussa yritys kehitti alustaan rinnakkaisluokkanäytön, jonka avulla voidaan seurata oppilaiden matematiikan opintojen edistymistä ja onnistumista rinnakkaisluokkien välillä. Kokeilu toteutettiin Yli-Maarian koulun Moision yksikön kolmen kuudennen luokka-asteen opettajan kanssa, jotka käyttivät ViLLE:ä matematiikan opetuksessaan yhden tunnin viikossa. Näytön tarkoitus oli toimia vertaistukikanavana opettajille. Kokeilussa tutkittiin, miten näyttö ja siitä saatava data voisi tukea matematiikan yhteisopettajuuden toteuttamista, tukitoimien suunnittelua ja sekä auttamaan oppilaiden oppimisvaikeuksien ratkomisessa.

Noin kahden kuukauden mittainen kokeilu alkoi syyskuun alussa opettajien käyttökoulutuksella. Kokeilun aikana opettajat käyttivät näyttöä opetuksen tukena säännöllisesti arjessa sekä järjestivät viisi vertaistukikeskustelua, joista suurimmassa osassa yrityksen edustaja oli myös mukana. Keskustelujen aikana syntyi runsaasti ajatuksia ja kehitysideoita, jotka kirjattiin ylös.

– ViLLE -alusta on meillä käytössä erityisesti matematiikan opetuksessa muutenkin, joten tällainen kehitystyö nivoutuu hyvin arjen opetuksen sisälle. Rinnakkaisluokkanäyttö tukee yhteisopettajuutta ja ohjaa uudenlaiseen työkulttuuriin. Pystymme paremmin muodostamaan erilaisia opetusryhmiä yli luokkarajojen. Näyttö helpottaa myös luomaan yhteiset arvioinnin periaatteet rinnakkaisluokkien kesken, kun arviointia tehdään viikoittain, eikä vain jakson lopuksi, kertoo 6a – luokan opettaja Taija Impilä.

– Kokeilu oli yritykselle kiinnostava ja uusi tapa päästä kehittämään tuotekehitysajatuksia kouluympäristössä yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Prosessi ja järjestelyt menivät erittäin hyvin. Onnistuimme validioimaan tuotekehitysidean ja sen puolesta päätimme jatkaa tuotteen kehittelyä ja uuden ominaisuuden kaupallistamista. Olemme kiinnostuneita jatkossa tekemään lisää kokeiluita samalla mallilla. Kokeilun avulla yritys saa myös rutkasti lisänäkyvyyttä, toteaa Eduten Oy:n Henri Muurimaa.

Screenshot rinnakkaisluokkanäkymästä

 

 

Back To Top