skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Turun ammattikorkeakoulun neljä pilottia

1) Reaaliaikainen tilanhallintajärjestelmä oppilaitosympäristössä

Uudenlaiset tilanhallintajärjestelmät luovat uusia markkinoita yrityksille, jotka tarjoavat tilankäyttöön liittyviä palveluita. Tilanhallintajärjestelmät tehostavat tilojen käyttöä parantaen oppimistuloksia, mahdollistaen mielekkään pelillistämisen ja synnyttäen tietoa tulevaisuuden tilasuunnitteluun.

Järjestelmien kehittäminen vaatii ohjelmisto-, anturi-, laite- ja käyttöliittymäsuunnittelijoita ja -valmistajia. Valmiit järjestelmät keräävät dataa kiinteistönhallinnan, ylläpidon, suunnittelutoimistojen ja rakentajien käyttöön.

2) Älykortteli Yli-Maariassa

Pilotissa testataan rakennuksen virtuaalimalleja ryhmien oppimisympäristöinä sekä lisätyn todellisuuden malleja oppimisvälineinä autenttisissa työmaaympäristössä. Älykkäät digitaaliset ratkaisut yhdistelevät rakennusten malleja ja lisättyä todellisuutta tarjoten rakennusten suunnittelijoille ja rakentajille mahdollisuuden nähdä kohde työmaalla valmiina jo suunnitteluvaiheessa ja toisaalta virtuaalisena missä tahansa muussa ympäristössä.

Haemme mukaan pilottiin mm. rakennusalan yrityksiä ja kiinteistönvälityksen toimijoita sekä VR/AR-yrityksiä. Mukana olevien yritysten käyttöön syntyy pilottiympäristö, jossa yrittäjät ja yritykset hyötyvät muiden toimijoiden osaamisesta ja resursseista.

3) Energia näkyväksi

Pilotissa syntyy oppimisen näkökulmasta laadittuja energian ja energiankulutuksen visualisointeja, joiden tarkoituksena on tehdä energian tuottaminen ja hyödynnettävyys läpinäkyväksi ja sitä kautta mielenkiintoiseksi. Energiaan liittyvien asioiden näkyväksi tekeminen on tärkeää kaikilla koulutusasteilla, jotta tulevaisuudessa energia-ala olisi entistä vetovoimaisempi opiskelijoille. Alan yritysten liiketoimintamahdollisuuksia kyetään parantamaan myös lyhyellä tähtäimellä erilaisilla teknologisilla ja viestinnällisillä kokeiluilla.

Lisäksi pilotissa kehitetään lisätyn todellisuuden ratkaisuja työmaaympäristöihin. Mukana olevat veturiyritykset tukevat pk-yritysten kehittymistä tuoden ne mukaan tuotekehitysprosesseihinsa. Pilotin kokeilujen keskiössä on reaaliaikaisen datan hyödyntäminen ja datan avaaminen laajasti ymmärrettävässä muodossa.

Kampuksen toinenpuoli

4) Aurajokiranta ja Ruissalo oppimisympäristönä

Kokeilujen tarkoitus on testata puistojen ja kaupungin keskusta-alueen hyödyntämistä älykkäänä oppimisympäristönä. Digitaalisten ratkaisujen (AR, VR, IoT) on tarkoitus palvella ala- ja yläkoulun sekä lukion biologian, maantiedon ja historian oppimista. Pilotti tuo yrityksille laajan kirjon liiketoimintamahdollisuuksia skaalata ja siirtää osaamistaan, tuotteittaan ja palvelujaan vastaaviin kaupunkiympäristöihin kaupungin sisällä tai muihin kaupunkeihin myös kansainvälisesti.

Pilotti tukee ilmiöpohjaista oppimista ja oppiaineiden rajoja ylittäviä oppimiskokonaisuuksia jalkauttaen samalla uusia opetussuunnitelmia. Hiljalleen virtuaalielementeistä syntyvä kaupunkikaksonen mahdollistaa yrityksien ja kaupunkien palveluvalikoimien monipuolistumisen ja aivan uudenlaisen kokemuksellisuuden hyödyntämisen.

Back To Top