skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Turun kaupungin yrityksille suunnatut haasteet

Osana 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanketta Turun kaupunki julkaisee yrityksille suunnattuja oppimisympäristöjen kehittämiseen liittyviä haasteita. Ratkaisuja haasteisiin haetaan Nopeiden kokeilujen ohjelmalla ja siihen liittyvällä avoimella tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailu on auki yrityksille 29.7.-15.8.2019. Nopeiden kokeilujen ohjelma on suunnattu yrityksille, jotka kehittävät oppimisympäristöihin soveltuvia tuotteita tai ratkaisuja. Ohjelman aikana yritys pääsee kehittämään tuotettaan suoraan koulun arkeen soveltuvaksi yhdessä opettajien ja oppilaiden tai opiskelijoiden kanssa.

Haasteet

Haaste 1: Teknologiaa ja luovuutta pikkuinsinööreille
Haaste 2: Reaaliaikaisen datan havainnollistaminen lisätyn todellisuuden avulla
case Aurajoen vedenlaatu
Haaste 3: Kaupungin liikuntapaikkojen hyödyntäminen perusopetuksen digitaalisina ja liikuttavina oppimisympäristöinä

Haasteet on kuvattu tältä sivulta ladattavissa olevassa dokumentissa tarkemmin.

Mitä nopea kokeilu tarkoittaa?

Nopea kokeilu on tarvelähtöinen ja aikarajattu tuotekehityskokonaisuus. Sen kesto on korkeintaan neljä kuukautta.

Nopean kokeilun perustana on yritysten, päiväkotien ja koulujen tarve: ratkaisut on muotoillaan yhdessä yrityksen sekä opettajien ja oppijoiden kanssa. Yritysten ja kasvatus- ja opetusmaailman väliltä on puuttunut tällainen yhteiskehittämismalli – ei ainoastaan Suomesta, vaan myös globaalisti.

Nopeaan kokeiluun valitaan yritykset, joiden tarjoukset vastaavat parhaiten haasteeseen. Valinnassa ovat mukana opettajat ja oppijat. Viime kädessä tuotteen ottaminen kehitettäväksi on heidän päätöksensä.

Kokeilun aluksi sovitaan yhdessä kokeilun tavoitteet, vastuunjako ja aikataulu. Kokeilu on erittäin käyttäjälähtöinen: haasteen lisäksi kehitettävää tuotetta käytetään osana päiväkodin/koulun normaalia toimintaa. Kokeilun aikana tuote arvioidaan ja kehittäminen dokumentoidaan.

Yritykset saavat kokeilusta referenssin, käyttäjäkokemuksia sekä vaikuttavuusarvioinnin tuotteen käytöstä osana suomalaista koulujärjestelmää. Tämä yhdistelmä vauhdittaa yritysten kykyä siirtyä kohti vientiä.  Kokeilujen kautta pystytään myös arvioimaan ratkaisuiden käytettävyyttä ja pedagogista vaikuttavuutta.

Nopeaan kokeiluun osallistumisesta maksetaan maksimissaan 5 000 euroa + ALV 24 % per yritys.

Yleistä huomioitavaa:

  • Tarkista, että olet valmis tekemään sopimuksen edellä olevilla ehdoilla.
  • Toimita tarjouksen yhteydessä riittävän tarkka tekninen kuvaus, jos tuotteesi edellyttää asentamista esimerkiksi oppilaskoneille tai -tabletille. Pyrimme tarkistamaan yhteensopivuutta ja asentamista heti tarjousten jättöajan jälkeen.
  • Huomioi, että opetus on julkista, joten kilpailijasi voi olla seuraamassa tuotteesi käyttöä.

Miten mukaan?

Katso haasteet ja kriteerit
Mieti, voiko sinun tuotteesi tai palvelusi olla osa haasteen ratkaisua? Jos kyllä, niin tarkista, että alla olevat soveltuvuusvaatimukset täyttyvät. Jos näin on, niin hae mukaan! Turun hakukierros pyörähtää käyntiin 29.7.2019.

Soveltuvuusvaatimukset

  • Yritys on Suomen kaupparekisterissä
  • Veronmaksutiedot sekä työntekijöiden tai yrittäjän sosiaaliturva- ja eläkemaksut ovat kunnossa ja noudatetaan tilaajavastuulakia.
  • Tuotteen tai palvelun ominaisuudet vastaavat lainsäädäntöä (esim. tietosuoja henkilötietojen käsittelyssä).
  • Nopealla kokeilulla on merkittävä vaikutus tuotteen tai palvelun kehityksessä.
  • Maksettavaa summaa ei voi käyttää investointeihin.
  • Tarjous on tarjouspyynnön mukainen.
  • Ratkaisu on toteuttamiskelpoinen (esim. koulujen tietojärjestelmäympäristössä).

Mikäli tuotteesi kerää henkilötietoja, niin varmista, että henkilötietojen käsittely on Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen. Liitä tarjoukseen yrityksenne tietosuojasuunnitelma ja kaikki muu tarvittava tieto, jotta kaupunki voi varmistua, että tarjoamasi tuote on lainmukainen. Sopimukseen tullaan liittämään Turun kaupungin tietosuojaliite.

Haastekilpailun dokumentit

Lataa Turun kaupungin tarjouspyyntö: Tarjouspyyntö_nopeatKokeilut_S19

Lataa Turun kaupungin haasteiden kuvailudokumentti: Haasteiden kuvailudokumentti_s2019

Lataa Turun kaupungin tarjouslomake: Tarjouslomake nopeat kokeilut_S19 (word)

Lataa Turun kaupungin sopimusmalli:Turku_sopimusmalli

 

Tarjoukset jätetään sähköpostilla osoitteeseen sivistystoimiala.projektitoimisto@turku.fi viimeistään 15.8. kello 15.00

 

Back To Top