skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Toiminnallista Oppimisympäristöä Kehittämässä
Hintan koulu, Oulun kaupunki

Case: Nopeassa kokeilussa Makerspace-tilakonsepti, Lekolar-Printel Oy

Oulussa Hintan koulun nopeat kokeilut ovat edenneet vauhdilla syksyn lyhenevistä päivistä huolimatta. Valoa, liikettä ja oppimisen iloa tuottaa koulun sydämenä toimiva yhdistetty kirjasto- ja tietokonetila eli oppimistori, jota Oulun nopeissa kokeiluissa hyödynnetään testialustana. Oppimistorilla Lekolar-Printel Oy yhteiskehittää koulun opettajien ja oppilaiden kanssa Makerspace-tilakonseptia. Kokeilussa on tarkoitus luoda skaalautuva, kouluja mahdollisimman hyvin palveleva tilakokonaisuus, jossa keskiössä on toiminnallisuutta tukeva oppimisympäristö. Tilassa painotetaan tekemisen-kulttuuria, jossa oppiminen tapahtuu niin elektronisten kädentaitojen kuin perinteisen rakentelun ja askartelun avulla.

Käytännössä Lekolar kokeilee Hintan koulun kanssa erilaisia kalusteita ja välineitä, jotka voisivat sopia toiminnallista tukevan oppimisympäristön tuotekokonaisuuteen. Yritys kerää koulun opettajilta ja oppilailta palautetta siitä, miten tilassa erilaiset ratkaisut palvelevat koulussa työskentelyä, erityisesti toiminnallisen oppimisen näkökulmasta. Lekolarin projektimyyntipäällikkö Mika Parkkisenniemi kertoo, että yrityksen tavoitteena on kokeilusta saatavalla tiedolla kehittää makerspace-tilankonseptista entistä parempi, jotta mallia voidaan jatkossa skaalata muihinkin kouluihin.

”Tässä on ideana myös jatkokehittäminen. Me kyllä tullaan tästä saamaan sellainen malli, että sitä pystytään sitten monistamaan muillekin.”

Parkkisenniemi näkee koulun kanssa käytävällä yhteistyöllä selviä hyötyjä yritystoiminnan kannalta. Lekolar menee aina pedagogiikka edellä esimerkiksi oppimisympäristöjen rakentamishankkeisiin. Tällainen yhteistyömalli antaa yritykselle äärimmäisen arvokasta tietoa ja palautetta siitä, mitkä ratkaisut toimivat parhaiten uuden makerspace-tilan rakennusosina. Vaikka yrityksessä on vankkaa opettajakokemusta, niin Parkkisenniemen mukaan ajan hermoilla pysyminen vaatii jalkautumista kouluille ja kokeilemaan käytännössä asioita opettajien ja oppilaiden kanssa. Koulumaailma muuttuu jatkuvasti ja parempien tuotteiden kehittäminen vaatii juuri tällaista yhteistyötä.

”Konkretia tässä on se hyvä puoli. Saadaan sitä käyttäjäkokemusta, joka on meille arvokasta. Ja vahvistusta siihen, mitä valintoja tehdään.”

Yhteistyö innovaatioalustana toimivan Hintan koulun kanssa on toiminut hyvin niin Parkkisenniemen kuin koulun innovaatio-opettajan Pekka Pöyhtärin mielestä. Nopean kokeilun onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että yrityksen lisäksi koulu sitoutuu yhteiskehittämiseen. Hintan koulu, rehtori Matti Aholan johdolla on erinomaisesti mahdollistanut yritykselle puitteet makerspace-konseptin kehitystyölle. Parkkisenniemi kehuu erityisesti sitä, että koulussa on loistava tekemisen meininki ja testattaviksi tuotavien ratkaisujen käyttöönotto on nopeaa. Sen lisäksi, että yritys saa arvokasta palautetta koululta, näkee Pöyhtäri myös koulun oppivan makerspace-tilan kehittämisprosessista. Esimerkiksi kokeilukulttuuria ja siihen liittyvää ajattelumallia voidaan hänen mukaan hyödyntää monessa muussakin asiassa kouluarjessa.

Seuraavaksi Pöyhtäri ja Parkkisenniemi istuvat alas ja keskustelevat, miten makerspace-tilasta saataisiin vielä houkuttelevampi käyttää. Pöyhtäri kertoo, että juuri visuaalisuus on merkittävä tekijä, jolla houkutellaan lapsia tilan käyttöön. Ehdotuksina nousee esille, että voitaisiin kokeilla tilakonseptissa tietynlaisia verstaselementtejä seinillä ja erilaisia valkotauluja lasten töiden dokumentointia ja esillepanoa varten. Konseptin kehitystyö jatkuu edelleen kohti uusia kokeiluja.

Back To Top