skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Oulun Kaupungin Nopeat Kokeilut Täydessä Vauhdissa
Kuvalähde: Oulun kaupunki

Oulun kaupungin nopeat kokeilut täydessä vauhdissa

Oulun kaupungin osalta ensimmäiset nopeat kokeilut on polkaistu käyntiin Hintan peruskoulussa tänä syksynä. Nopeiden kokeilujen kierroksella haettiin yrityksiltä ratkaisuja Hintan koulun tarpeisiin lisätä koululaisten aktiivisuutta koulupäivän aikana ja kehittää oppimista tukevia fyysisiä oppimisympäristöjä. Haasteisiin saatiin yrityksiltä yhteensä 18 tarjousta, joista ohjausryhmä valitsi valintakriteerien perusteella kolme kokeilua toteutettavaksi Hintan koululle syksyksi 2018.

Kokeiluihin valituista yrityksistä Lekolar-Printel Oy kehittää Hintan koulun kanssa Makerspace-tilakonseptia, jossa keskiössä on toiminnallisuutta tukeva oppimisympäristö. Kokeilun aikana yritys testaa yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa, kuinka tällainen tila palvelee koulun toimintakulttuuria ja mahdollistaa oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien opettamista.

Happia Oy puolestaan yhteiskehittää Breikkeri-verkkotyökaluunsa uusia tehtäväsisältöjä, jotka tukevat sosioemotionaalisten ja motoristen taitojen kehittymistä. Hintan koulun opettajien ja oppilaiden kanssa luodaan uusia toiminnallisia tehtäviä eri toimintaympäristöihin, kuten luokkiin, käytäviin, auloihin ja ulkotiloihin.

Qridi Oy puolestaan kehittää yhdessä koulun oppilaiden ja opettajien kanssa toimintamallia ja tehtäväsisältöjä aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kokeilussa oppilaat pääsevät seuraamaan omaa liikkumistaan aktiivisuusrannekkeista saatavan tiedon avulla. Oppilaat voivat asettaa itselleen liikkumista edistäviä tavoitteita rannekkeiden avulla ja yhteiskehittävät aktiivisuutta lisäävää tehtäväsisältöä Qridin työkaluun.

Hintan koulun innovaatio-opettaja Pekka Pöyhtäri odottaa innolla syksyn nopeita kokeiluja ja toivoo kokeilujen poikivan myös uusia toimintatapoja kouluun. Pöyhtäri näkee tärkeäksi, että yhteiskehittämisessä otetaan erityisesti oppilaat mukaan toimintaan. Yritykset ovatkin laatineet omia kokeilusuunnitelmia myös oppilaiden osallistamisen näkökulmasta. Artikkelin etukuvassa Happia Oy:n Sanna Virtanen esittelee Breikkeri- verkkotyökalua nopeaan kokeiluun osallistuville opettajille.

Yllä mainitut kokeilut kestävät Hintan koululla 31.12.2018 asti, minkä jälkeen keväällä alkaa kokeilukierros uusilla haasteilla Ritaharjun koululla. Haasteteemat Ritaharjun koulun nopeisiin kokeiluihin julkaistaan marraskuun aikana oppimisenuusiaika.fi -nettisivuilla, joten olethan kuulolla!

Back To Top