skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Oppilaiden Osallistaminen Avaimena Onnistuneeseen Kokeiluun
Työpajatyöskentelyä Hintan koulussa

Case: Breikkeri-verkkopalvelun kehittäminen, Happia Oy

Hintan koulun liikuntasalissa istuu joukko toisen ja neljännen luokan oppilaita valmiina osallistumaan Happia Oy:n järjestämään yhteiskehittämisen työpajaan. Kyseessä on Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen Oulun osatoteutuksen nopea kokeilu, jossa Happia Oy kehittää yhdessä Hintan koulun kanssa toiminnallisen oppimisen menetelmiä Breikkeri-verkkopalveluun, tavoitteena oppilaiden aktiivisuuden lisääminen. Yrityksen kehittämä verkkopalvelu sisältää valmiita laaja-alaista oppimista tukevia toiminnallisia harjoitteita, joiden avulla voidaan lisätä oppilaiden liikettä ja aktiivisuutta sekä kehittää oppilaiden vuorovaikutustaitoja. Breikkerissä keskiössä ovat hahmot, niin sanotut Ömpit, jotka edustavat erilaisia luonteenpiirteitä ja kannustavat oppilaita toiminnallisiin harjoitteisiin.

Liikuntasalissa oppilaat aloittavat Happian toimitusjohtajan Sanna Virtasen johdolla päivän työpajan, aiheena liikuntajamit. Oppilaat saavat iltapäivän aikana ideoida omia koreografioita ja tanssiliikkeitä, joita tullaan hyödyntämään verkkopalvelun Ömppi-hahmojen uusina liikesarjoina. Virtasen ohjeistuksen jälkeen oppilaat ryhtyvät ryhmissä suunnittelemaan tanssiliikkeitä rajoinaan vain oma luovuus ja mielikuvitus. Muutaman harjoitus- ja lämmittelykerran jälkeen Virtanen kuvaa oppilaiden värikkäät ja vauhdikkaat tanssiesitykset omalla kamerallaan, jotta yritys voi studiossa animoida uudet liikesarjat hahmoille.

Kokeilun aikana Hintan koulun oppilaat ovat myös kehittäneet yrityksen kanssa omia Ömppi-hahmoja muovailuvahasta, suunnitelleet heille tarinoita ja ideoineet uusia tehtäväsisältöjä verkkopalveluun. Yhteistyön tuloksena valmistui muun muassa omat halloween- ja jouluaiheiset tehtäväkokonaisuudet. Lisäksi kokeilussa ideoitiin, miten Breikkeriä voidaan jatkossa käyttää myös koulun muissa toimintaympäristöissä, kuten pihalla. Happia on kokeilun aikana hienosti hyödyntänyt mahdollisuuden yhteiskehittää palveluaan mielikuvitusta, luovuutta ja intoa täynnä olevien oppilaiden kanssa.

Hintan koulun rehtori Matti Ahola kiitteleekin kokeiluun osallistunutta Happiaa siitä, että oppilaat on otettu vahvasti mukaan kehittämistyöhön. Kokeiluun osallistunut kakkosluokkalaisten opettaja Marjo Vallo on myös erityisen tyytyväinen siitä, että oppilaiden suunnittelemia hahmoja, liikkeitä ja tuotoksia on viety yrityksen toimesta nopealla aikataululla Breikkeri-verkkopalveluun. Oppilaat ovat siten päässeet itse testaamaan omia luomuksiaan oikeassa tuotteessa vielä saman kokeilukierroksen aikana. Myös Happian Virtanen kertoo, että tällaisessa kehittämistyössä on erityisen hienoa, että lapset näkevät samalla oman lopputuloksen ja voivat olla ylpeitä siitä.

Virtanen ja sisällöntuotantotiimin jäsen Anne Sironen kehuvat vuolaasti koulun panosta ja oppilaiden intoa kehittämistyössä. Opettajat ovat Virtasen mukaan olleet aidosti mukana toiminnassa ja yhteistyö on ollut vastavuoroista. Nopea kokeilu on antanut yritykselle paljon uusia eväitä kehittää tuotettaan yhä paremmaksi. Kehittämistyötä koulujen kanssa halutaan kaksikon mukaan ehdottomasti jatkaa näiden hyvien kokemusten ja tulosten siivittämänä. Myös jamisession ilmapiiristä päätellen oppilaat ovat nauttineet yritysyhteistyöstä. Muutamat oppilaat käyvätkin työpajan jälkeen kysymässä Virtaselta, milloin pidetään seuraava Breikkeri-workshop.

Back To Top