skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Nopeiden Kokeilun Yrityspäivä Toi Opettajat Ja Yritykset Yhteen

Nopeiden kokeilun yrityspäivä toi opettajat ja yritykset yhteen

Helsingin nopeiden kokeilujen haasteet julkaistiin toukokuussa, ja yrityksillä oli kesä aikaa kehitellä ideoita ja osallistua haasteeseen. Haasteet herättivät yritysten kiinnostuksen ja määräaikaan mennessä tuli yhteensä 33 tarjousta. Näistä raati valitsi 13 yritystä mukaan 28.8. pidettyyn yrityspäivään. Maria 01 startup-keskittymän tilat tarjosivat hienot puitteet uudelle yritysten ja koulujen väliselle yhteistyölle. Päivän aikana yritykset esittelivät ratkaisuehdotuksiaan opettajille, joilta ideat ja tarpeet haasteisiin löytyivät. Myös oppilaita oli mukana päivässä, ja heille päivä toimi loistavana johdantona yritysten maailmaan ja uusiin teknologisiin ratkaisuihin.

Yksi yrityspäivänä ratkaisuaan esitellyt yritys oli Uniikkiura Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Välivehmas. Hän kuuli ensimmäisen kerran haasteista toisen Helsingin kaupungin alaisuudessa toimivan hankkeen kautta. Uniikkiura tarjosi ratkaisua lukiolaisten työelämätaitojen haasteeseen. Heille nopeisiin kokeiluihin osallistuminen tuntui luontevalta, ja Kaisan mielestä kouluista etsityt haasteet luovat hienon pohjan koulujen ja yritysten väliselle yhteistyölle. ”Jos pääsemme yrityspäivästä jatkoon, pääsisimme skaalaamaan ja räätälöimään tuotettamme uudelle kohderyhmälle”, Kaisa Välivehmas sanoi. Uniikkiuralle yhteiskehittäminen on jo tuttua, ja myös Helsingin kaupunki on heille tuttu yhteistyökumppani. Yritysten väliselle vuoropuhelulle Kaisa toivoi enemmän mahdollisuuksia, vaikka jo ennen yrityspäivää. Kaiken kaikkiaan prosessi oli yrityksen näkökulmasta onnistunut ja haasteen tarjouspyyntö oli hänen mielestään hyvä ja kattava. ”Tarjouspyynnössä kaikki tarvittava tieto yrityksen näkökulmasta löytyi helposti samasta dokumentista”, Kaisa kiitteli.

Myös opettajilta saatu palaute yrityspäivästä oli myönteistä. Haasteiden muotoilusta lähtien mukana olleet Jätkäsaaren peruskoulun rehtori Kirsi Myllymäki ja apulaisrehtori Maria Hukkanen kokevat nopeiden kokeilujen prosessin luontevana yhteistyön muotona yritysten kanssa. Tähän saakka monesta prosessista on jäänyt puuttumaan koulun arki ja sen havainnointi, ja esimerkiksi käyttäjäystävällisyys on jäänyt taka-alalle. Nyt koulut ja lasten näkökulma ovat tiiviisti mukana tuotekehittelyn varhaisemmassa vaiheessa. Nopeiden kokeilujen prosessi muistuttaakin heidän mielestään palvelumuotoilua. ”Meitä lähdetään palvelemaan”, Maria kuvaili prosessia. Heidän mielestään nopeat kokeilut sopivat lyhyen kestonsa (yksi lukukausi) vuoksi hyvin koulun arkeen. Myös keväällä pidetty haasteiden penkominen oli hyödyllinen työvaihe opettajille. ”Haasteita lähdettiin ideoimaan tarpeeksi laajasti, ja opettajien välinen ajatustenvaihto oli antoisaa”, Kirsi Myllymäki kuvaili.

Myös Kalasataman peruskoulun opettaja Toni Juhanne kiitteli prosessia. ”Tämä on ainoa oikea tapa hoitaa koulujen ja yritysten välinen yhteistyö”, Toni totesi. Hänen mukaan nopeiden kokeilujen prosessi osallistaa ja motivoi opettajat mukaan prosessiin. Hänen mukaan on todella tärkeää, että haasteet etsitään koulujen arjesta. Tämä johtaa parhaassa tapauksessa siihen, että ruohonjuuritason työ helpottuu, kun ratkaisut auttavat arjen oikeisiin haasteisiin. ”Sain yrityspäivästä ideoita siitä, miten eri tuotteita voisi hyödyntää omassa työssä”, Toni jatkoi.

Yrityspäivästä jäi siis kaikille osapuolille positiivinen kuva, ja vahvisti käsitystä siitä, että nopeiden kokeilujen prosessissa voidaan oikeasti löytää koulujen arkea helpottavia ratkaisuja. Yritysasiamies Raigo Megerild kertoo, että Helsingin tavoite on tarjota yrityksille yhä enemmän yhteiskehittämisen mahdollisuuksia kaupungin strategian mukaisesti. Opetuksen puolella nopeiden kokeiluiden ohjelma näyttäisi olevan oikea työkalu sekä yritysten että koulujen näkökulmasta.

Julkaisemme pian, ketkä yritykset pääsevät mukaan ensimmäiseen nopeiden kokeilujen prosessiin ja päivitämme syksyn mittaan kuulumisia yhteiskehittämisen etenemisestä kouluissa. Uudet koulujen arjesta löydetyt haasteet julkaistaan marraskuussa. Tästä on hyvä jatkaa!

Yrityspäivä järjestettiin osana 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hankkeen Nopeiden kokeiluiden ohjelmaa.

 

Back To Top