skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Museon Pienoismallin Pelillistäminen Innosti
Kuvaaja: Christina Saari/Exove Oy

Kaupunginmuseon pienoismallin pelillistämishaaste oli innostava kokemus kaikille

Alkuvuodesta 2018 Helsingin Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –osahanke lähti selvittämään yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa mahdollisuutta elävöittää museossa olevaa vuoden 1878 Helsinkiä kuvaavaa pienoismallia. Pohdinnan ja valmistelun jälkeen lähetimme maaliskuussa avoimen yhteiskehittämishaasteen yrityksille lisättyä todellisuutta hyödyntävän oppimisympäristön kehittämisestä. Myös prosessi oli uudenlainen. Kiinnostuksensa ilmoittaneet yritykset kutsuttiin tapaamiseen kaupunginmuseon ja hankehenkilöstön kanssa. Tapaamisissa yritykset esittelivät alustavat ideansa toteutuksesta ja molemmat osapuolet saivat esittää kysymyksiä haettavasta ratkaisusta. Tapaamisen järjestäminen pelkkien kirjallisten tarjousten sijaan oli onnistunut ratkaisu ja sai kiitosta osallistuneilta yrityksiltä. Pelillistämishaaste herätti kaiken kaikkiaan ilahduttavan monen yrityksen kiinnostuksen, ja saadusta 10 tarjouksesta valittiin kaksi yritystä mukaan yhteiskehittämään ratkaisujaan pienoismallin pelillistämiseksi.

Pelillistämishaaste opetti uutta

Helsingin kaupunginmuseon henkilökunta oli tiiviisti mukana koko prosessin ajan. Museolehtori Anna Finnilä koki haasteen innostavana. ”Olin utelias ja odottavalla kannalla, sillä kokeiluhaaste vaati uudenlaista osaamista. Kokeiluun oli kuitenkin helppo lähteä yhteistyössä 6 Aika –hankkeen kanssa”, Anna sanoi. Ehdotusten laaja kirjo ja pelillistämisen erilaiset mahdollisuudet tekivät yhteiskehittämishaasteesta antoisan kaikille osapuolille. ”Oli hyvin kiinnostavaa nähdä ehdotusten suuri kirjo sekä yritysten innostus tarttua tehtävään. Kaiken kaikkiaan oli mukava tavata nuoria yrittäjiä, jotka olivat kiinnostuneita työskentelemään kulttuuriperinnön ja uusien oppimisympäristöjen parissa”, Anna Finnilä pohti.

Yhteiskehittämisessä yhteistyö on voimaa

Molemmille mukana olleille yritykselle yhteiskehittämisen ja haasteen kautta pelillistämisen ratkaisuja hakenut prosessi näyttäytyi onnistuneena. Erityisesti yhteistyötä eri osapuolen välillä kiiteltiin.

Exove Design Oy:n Interaction Designer Markus Aranko koki yhteiskehittämisen mieluisana. ”Museon kanssa yhteistyö on ollut todella antoisaa, ja on ollut erityisen innostavaa päästä täydentämään heidän kattavia tietojaan ja kykyjään Exoven muotoiluosaamisella ja teknisillä taidoilla. On tuntunut siltä, että molempien vahvuuksien päälle on päästy rakentamaan uusilla tavoin.” Markus kertasi kokemusta.

Myös Zoan Oy:n Janne Itäpiiri oli kokemukseen tyytyväinen. ”Prosessi sinänsä toimi nähdäksemme hyvin, kaikki osapuolet toimivat hyvässä hengessä. Erehdyksiäkin tuli, mutta nekin hoidettiin yhdessä”, Janne pohti kokeilun päätteeksi.

Monenlainen yhteistyö yritysten kanssa oli Anna Finnilälle tuttua entuudestaan, mutta näin tiivis yhteiskehittäminen, ja etenkin oppimisnäkökulmasta, oli hänelle uutta. ”Mielestäni kokeiluhaaste tarjosi oivan keinon kehittää uusia lisäsisältöjä museoympäristöön sekä löytää uusia yhteistyökumppaneita niitä toteuttamaan.” Anna pohti. Yhteistyön tekemisen merkitys yrityksen kanssa korostui Anna Finnilän mielestä: ”Yhteistyö oli erittäin antoisaa, silloin kun yritys kehitti peliä aidosti yhteistyössä museon kanssa ja se oli kiinnostunut kuulemaan museon sisältöajatuksista.”

Arvokasta palautetta oppilailta

Molempia pelejä yhteiskehitettiin ensin museon ja sitten pelin loppukäyttäjien, eli koululaisten kanssa. Helsinkiläisten koulujen oppilaat olivat innokkaasti mukana kehittämässä ja antamassa palautetta yhteiskehitettävistä peleistä.

Oppilailta saimme erinomaista ja rehellistä palautetta. He olivat innolla mukana kokeilemassa ja kertomassa fiiliksistään – ja olivat lahjomattomia tuomioissaan. Heidän ideoistaan ja kritiikeistään saimme paljon materiaalia pelin eteenpäin hiomiseen”, Markus Aranko kommentoi.

Toisaalta yhteiskehittäminen toi uutta tietoa yrityksille yhteiskehittämisen käytännöstä. Janne Itäpiiri Zoan Oy:stä pohti kokemuksen opettavuutta myös yrityksen näkökulmasta. ”Testaaminen on taitolaji ja tästä kokeilusta opimme paljon myös siitä, miten nuorten kanssa toimitaan testiympäristössä”, Janne arvioi.

Yritysten, museon ja kaupungin välistä yhteistyötä jatketaan

6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt –hankkeen projektipäällikkö Anna Rantapero-Laine iloitsi mahdollisuudesta olla mukana pienoismallin pelillistämisessä. ”Haluamme olla mukana kehittämässä koko kaupunkia oppimisympäristönä yhdessä kaupungin toimijoiden ja yritysten kanssa. Helsingin osalta kaupunginmuseon AR-pelillistämishaaste oli loistava avaus tämän teeman kokeilutoiminnan käynnistämiseksi ”, Anna Rantapero-Laine kuvaili.

Myös museossa prosessia ja kokeiluja jatketaan mielellään. ”Toivottavasti voimme myös jatkossa kehittää uusia oppimisympäristöjä yhteiskehittämisen avulla sekä jakaa hyviä käytäntöjä muiden kulttuurilaitosten kesken”, Anna Finnilä kaupunginmuseosta mietti jatkoa ajatellen.

 

Back To Top