skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Kesäiset Kuulumiset Hankkeesta

Kesätervehdys Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt-hankkeesta!

Kick-off-tilaisuuksia, yritystyöpajoja, pilottien ja kokeilujen suunnittelua ja innokasta käytännön toteutusta yhteiskehittämisen menetelmin, työpajoja opettajille ja opiskelijoille, sensorien asennuksia, hanke-esittelyjä messuilla ja seminaareissa – mm. näistä kaikista koostui hankkeemme ensimmäinen puolivuotiskausi! Hankeporukkamme muodostuu paristakymmenestä eri alojen ammattilaisesta eri kaupungeista ja organisaatioista ja se näkyy työmme jäljessä. Teemme laajalla skaalalla ja isolla volyymillä erilaisia yhteiskehittämiseen perustuvia kokeiluja, pilotteja, hackatoneja ja demonstraatioita oppimisympäristöjä kehittävien yritysten kasvun ja tuotteiden laadun parantamiseksi.

Palaute yrityksiltä on ollut erittäin innostunutta ja hankkeemme on herättänyt paljon kiinnostusta ulkomaita myöten. Yhteiskehittämisessä olennaista on saada motivoitunut joukko kasaan, ja on ollut ilo huomata, miten opetussektoreiden väki on myös lähtenyt hankkeeseen hienosti mukaan. Tätä varmasti selittää tunnistettu selkeä tarve ja tilaus löytää tuotteiden ja palveluien tuotekehittämiseksi nykyistä systematisoidummat toimintatavat. Tämä tarve on huomattu niin kaupunkien, koulujen kuin yritystenkin toimesta. Näiden parempien toimintatapojen ja älykkäämpien oppimisympäristöjen puolesta hankkeemme tekee ahkerasti töitä nyt ja tulevina vuosina. Tiiviisti tekemisestämme eri näkökulmista voit lukea esimerkiksi Tulevaisuuden Suomi-julkaisusta.

Käynnissä on parhaillaan nopeiden kokeilujen haastekierrokset yrityksille Helsingissä ja Oulussa sekä 3D-opetuspelihaaste Helsingin upeita kaupungin 3D-malleja hyödyntäen. Aikaa tarjousten jättämiseen on näissä kaikissa elokuulle asti. Kaikki tiedot tarjousten jättämistä varten löytyvät hankkeemme verkkosivuilta. Odotamme innovatiivisia ideoitanne innolla!

Aurinkoista ja energistä kesää! Toivottavasti tapaamme kokeilujen merkeissä syksyllä!

Anna Rantapero-Laine
Projektipäällikkö

Back To Top