skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Espoossa Etsitään Kokeiluin Ratkaisuja

Espoossa etsitään kokeiluin ratkaisuja hyvinvointiin ja tilankäytön tehostamiseen sekä maker-kulttuurin edistämiseen eri oppimisympäristöissä. School Day Helsinki Oy kehittää yhdessä Espoon Juvanpuiston koulussa oppilaiden hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä ratkaisuja kokeiluin. Tilakonsultit Oy puolestaan työskentelee yhdessä Kilonpuiston koulun kanssa tilankäytön tehostamisen parissa. Laurea AMK kehittää edelleen Moniaistisen oppimisen tilaa ja siihen soveltuvia ratkaisuja Tapiolan lukion kanssa. Osaamisen kehittämiseen on myös kehitteillä kokeilu, jossa etsitään uudenlaisia ratkaisuja kouluttamiseen ja kouluttautumiseen.

Maker-kulttuuria kehitetään kaupungin eri toimijoiden, kuten opetustoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja kirjastojen,  Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Innokas-verkoston, Espoon Innokas FabLearn Labin, Aalto-yliopiston ja yritysten yhteistyönä. Tähän kokonaisuuteen kutsutaan myös aihepiiristä kiinnostuneita yrityksiä edelleen mukaan.

Helsingin yliopiston ja Espoon välisessä tki-toiminnassa edistetään luma-aineiden oppimista ja opettamista lukiossa tutkimusperustaisesti PIRE-hankkeessa. Hankkeessa tuotetaan ja kehitetään projektioppimisen opintojaksoja. Tähän kokonaisuuteen haastetaan yrityksiä mukaan kehittämään oppimista tukevia tuotteita ja palveluita etenkin kemian ja fysiikan kokonaisuuksiin.

Espoon työskentelyssä on tukena palvelumuotoiluyritys LINK Design and Development Oy, joka on mukana fasilitoimassa kokeiluja ja jonka tuella muotoillaan kokeiluista malleja yhteiseksi hyödyksi.

Tulemme kutsumaan lähiaikoina yrityksiä ja tki-toimijoita jälleen kehittämään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja sekä edellä esittyihin aihepiireihin että muihinkin kiinnostaviin kokeiluihin! Tervetuloa mukaan; otamme kokeiluehdotuksia vastaan!

Back To Top