skip to Main Content

Hanke on päättynyt 30.11.2020. Sivustoa ei enää päivitetä.

Älykäs kortteli – älykkään rakentamisen oppimisympäristö

Älykäs kortteli – älykkään rakentamisen oppimisympäristö

Älykäs kortteli koostuu kymmenestä oppilastyönä rakennettavasta omakotitalosta. Talojen suunnittelusta vastaa pääosin Turun ammattikorkeakoulu ja toteutuksesta Turun ammatti-instituutti. Älykkään korttelin talojen ja oppimisympäristön avulla yritykset voivat kehittää omaa toimintaansa, tuotteitaan tai palvelujaan yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Äly mielletään helposti pelkästään sähköistämisenä ja automaation lisäämisenä taloihin, mutta tässä kokeiluhankkeessa on älytalo ja älykortteli nähdään laajemmin. Vaikka talojen tekniikka on älykästä, niin rakennuksissa äly tarkoittaa myös sitä, että rakentamisprosessi itsessään on älykäs. Prosessiin voidaan lisätä älyä niin, että itse rakentaminen järkeistyy ja sen laatu paranee. Tavoitetilanteessa palveluita tuotetaan tulevaisuudessa älykkäästi asukkaiden tarpeiden mukaan.

Back To Top